Nieuwe namen bij NMBS: geen B-Dagtrip maar Discovery Combi

Isopix

De NMBS wijzigt in de loop van maart de namen van de meeste van haar producten, met het oog op meer duidelijkheid voor de klant. Dat heeft de spoorwegmaatschappij dinsdag bekendgemaakt.

De wijzigingen moeten er voor zorgen dat de namen steeds verwijzen naar de productkenmerken. Dat moet er voor zorgen dat de klant kiest voor het meest geschikte product. De NMBS heeft ook gekozen voor begrippen die zowel in het Nederlands als het Frans duidelijk begrepen worden. Concreet wordt het combi-ticket ‘B-Dagtrip’ (de prijs omvat de combinatie van een treinticket en het toegangsbiljet tot een evenement) omgedoopt in ‘Discovery Combi’.

De benaming Diabolotoeslag voor een treinrit naar Brussels Airport wordt gewijzigd naar ‘Supplement Brussels Airport’.

De typische invulpassen krijgen de basisbenaming ‘Multi’ (verwijzing naar meerdere ritten), met bijkomende verduidelijking in functie van de doelgroep: de 10-rittenkaart ‘Rail Pass’ wordt aldus ‘Standard Multi’, terwijl de 10-rittenkaart ‘Go Pass 10’ (voor jongeren onder 26 jaar) voortaan als ‘Youth Multi’ door het leven gaat. De rittenkaart voor 10 korte afstanden ‘Key Card’ wordt ‘Local Multi’. De ‘Campus’ invulkaart voor studenten krijgt dan weer ‘Student Multi’ als nieuwe benaming.

De ‘Go Pass 1’ (biljet voor één traject voor jongeren onder 26 jaar) en ‘Go Unlimited’ (pas voor onbeperkt gebruik van het hele net gedurende de schoolvakantie voor jongeren onder 26 jaar) worden respectievelijk omgedoopt tot ‘Youth ticket’ en ‘Youth Holidays’. De oude en de nieuwe naam zullen minstens zes maanden naast elkaar bestaan om klanten tijd te geven eraan te wennen.