Nieuw remsysteem stadsbus beschermt ook passagiers

Het Duitse bedrijf ZF Friedrichshafen, ontwikkelaar van onder meer aandrijfsystemen, werkt aan een systeem dat stadsbussen moet toelaten om in drukke centra aanrijdingen te vermijden. Het Collision Mitigation System (CMS) dat door het bedrijf werd ontwikkeld, koestert echter een dubbele ambitie.

Enerzijds is de technologie uitgerust met een actief remsysteem dat frontale aanrijdingen met auto’s, fietsers en voetgangers moet vermijden, maar anderzijds zouden ook de inzittenden van de bus tegen nefaste gevolgen van de remmanoeuvres worden beschermd.

Wereldwijd

Het systeem van ZF Friedrichshafen is compatibel met zowel een elektrische aandrijving als verbrandingsmotoren. Het Duitse bedrijf zou rond de technologie al samenwerkingsakkoorden met een reeks busbouwers hebben afgesloten.

Nog voor het einde van dit jaar zou het systeem bij een aantal Europese constructeurs van autobussen worden geïmplementeerd. Nadien zou het systeem wereldwijd worden uitgerold.

“Het nieuwe systeem bouwt verder op de competenties die ZF Friedrichshafen heeft verworven met oplossingen die informatie van radars en camera’s naar een centrale verwerkingseenheid en het remsysteem van het voertuig doorsturen”, verduidelijken woordvoerders van de onderneming.

“Het gebruik van geavanceerde remsystemen is van fundamenteel belang voor de verkeersveiligheid en de verdere ontwikkeling van de autonome mobiliteit. De complexe omgeving waarmee stadsbussen worden geconfronteerd, vormt daarbij een interessante uitdaging.”

Gradueel afremmen

“Het nieuwe systeem betekent een belangrijke stap in de verbetering van de veiligheid voor zowel passagiers als weggebruikers”, wordt er nog opgemerkt. “Om gevaarlijke verkeerssituaties in de complexe stedelijke omgeving te helpen ontmijnen, is in eerste plaats een geavanceerde analyse van de situatie nodig.”

“Onder meer moeten mogelijke gevaren worden gedetecteerd en geanalyseerd. Hierbij moeten de verzamelde data van camera’s en radars worden gecombineerd, zodat de veranderende verkeerssituaties continu worden opgevolgd en geëvalueerd.”

Indien een dreigende aanrijding wordt gedetecteerd, kan het systeem een ​​waarschuwing geven en het voertuig een automatisch bevel geven af te remmen, zodat een ongeval kan worden vermeden of de impact van de aanrijding kan worden beperkt.

“Een onverwacht remmanoeuvre kan echter voor de passagiers van de bus een gevaar opleveren” beklemtonen de ontwikkelaars. “Het nieuwe systeem zorgt er echter voor dat het detectiesysteem en de remmen van het voertuig op elkaar zijn afgestemd.”

“Hierdoor zal bij het manoeuvre de remdruk gradueel worden opgevoerd, zodat de passagiers minder snel het evenwicht verliezen. Daardoor zullen de inzittenden ook minder risico op verwondingen oplopen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20