Negatieve houding op werkvloer mondt uit in mentale uitputting

Werknemers die zich snel bereid tonen om problemen op de werkvloer kritisch aan te kaarten, kunnen de efficiëntie van de onderneming helpen verbeteren, maar dreigen vaak zelf het slachtoffer van hun bekommernis te worden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Michigan State University bij meer dan driehonderd Amerikaanse werknemers in diverse sectoren.

De negatieve commentaren dreigen volgens de onderzoekers tot een mentale vermoeidheid leiden, wat zowel negatieve gevolgen voor de werknemer zelf als voor de onderneming kan hebben. Suggesties voor verbeteringen kunnen volgens de onderzoekers anderzijds een positief effect genereren.

Balans nastreven

“Zowel kritische bemerkingen als suggesties voor verbeteringen kunnen het bedrijf helpen de efficiëntie op te drijven, maar voor de bron van de boodschap kan de aanpak heel verschillende consequenties hebben,” stipt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University, aan.

“Door het negatieve karakter van zijn benadering loopt de negatief ingestelde werknemer het gevaar uiteindelijk in een mentale vermoeidheid en een defensieve houding terecht te komen. Daardoor dreigt ook een verlies aan productiviteit. Bij suggesties voor verbeteringen wordt die negatieve impact vermeden. Het is dan ook noodzakelijk dat een balans tussen de twee benaderingen wordt nagestreefd.”

Wrijvingen op de werkvloer

“Het is positief dat werknemers bekommerd zijn om hun onderneming, want die houding kan bijzonder veel baten opleveren, maar er moet vermeden worden dat men zich voortdurend op negatieve elementen blijft focussen,” benadrukt professor Johnson.

“De mentale vermoeidheid kan mogelijk worden toegeschreven dat bij de negatieve opmerkingen vaak tekortkomingen van andere collega’s naar voor worden gebracht, wat tot wrijvingen in de relaties op de werkvloer zou kunnen leiden.”

“Opmerkelijk genoeg blijkt dat mentaal vermoeide werknemers niet meer geneigd zijn om nog langer problemen te melden, maar zelf aan productiviteit verliezen, zich minder coöperatief opstellen en vaak deviant gedrag vertonen.”

Volgens Russell Johnson zouden bedrijven het risico op mentale vermoeidheid kunnen helpen vermijden door beloningen te voorzien voor medewerkers die punten aanbrengen die tot verbeteringen zouden kunnen leiden.

“Op die manier zal de kritische houding door collega’s wellicht sneller worden aanvaard, aangezien duidelijk wordt aangegeven dat de onderneming het signaleren van problemen aanmoedigt en verwacht en de boodschapper zich niet buiten de geldende normen begeeft,” geeft hij aan. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20