Nederland heeft zicht op een nieuwe regering: de oude

Vier Nederlandse partijen hebben maandag een regeerakkoord bereikt. Het gaat om dezelfde partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) die de vorige coalitie vormden, een uitkomst die niemand op de verkiezingsdag mogelijk had geacht. Daarmee is een einde gekomen aan de langste regeringsonderhandelingen van het land, en is voor Mark Rutte de weg vrijgemaakt voor een vierde termijn als minister-president.

Rutte zou daarmee de langstzittende premier van het land worden. De onderhandelingen tussen Ruttes klassiek liberale VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijk-sociale ChristenUnie (CU) duurden 271 dagen na de nationale verkiezingen van maart. Het akkoord moet nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de parlementaire fractie van elke partij.

Akkoord

“Er ligt een mooi akkoord op tafel, maar waar het op aankomt, is hoe het in de praktijk wordt gebracht”, zei Rutte tegen de pers. Toen hij onder druk gezet werd over de inhoud van het akkoord, benadrukte Rutte dat het woensdag zal worden bekendgemaakt. “Als onderhandelaars zijn we tot een akkoord gekomen, maar het moet nog naar de partijen, door het parlement. We zijn dus nog niet klaar.” 

Volgens de Nederlandse staatsomroep NOS hebben de coalitiepartijen een akkoord bereikt over:

  • hoofdzakelijk gratis kinderopvang;
  • miljarden euro’s investeren in klimaat, woningbouw en de aanpak van de stikstofcrisis;
  • extra investering in het onderwijs;
  • de invoering, op langere termijn, van rekeningrijden;
  • aanpassing van het leenstelsel;
  • extra investering in het onderwijs;
  • onderzoek naar kernenergie.

Moddergooien

Na een stembusgang die leidde tot een verdere versplintering van het Nederlandse politieke landschap, volgde een langdurige formatie. Deze werd getekend door moddergooiende middenpartijen, en een vertrouwenscrisis rond VVD-leider Mark Rutte. De toen ontslagnemende minister-president werd ervan beschuldigd niet de waarheid te hebben gesproken over uitlatingen tijdens coalitiebesprekingen.

De leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, zei aanvankelijk niet toe te zullen treden tot een vierde kabinet-Rutte, terwijl D66-leider en oud-minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag er destijds bij Rutte op had aangedrongen af te treden.

(jvdh)

Meer