Nederland en Duitsland gaan in de Noordzee samen naar gas boren

Nederland en Duitsland gaan in de Noordzee samen naar gas boren. Daarover hebben de twee landen een akkoord gesloten. Dat heeft Johannes Alexander Vijlbrief, Nederlands staatssecretaris voor Mijnbouw, aangekondigd. De productie, die gesitueerd is in de Waddenzee, zou over twee jaar van start moeten gaan. De plannen stuiten echter ook op verzet.

Het Nederlandse bedrijf One-Dyas heeft een vergunning verkregen om in een gebied in de Waddenzee, ongeveer twintig kilometer ten noorden van de eilanden Schiermonnikoog en Borkum, naar gas te boren. Het bedrijf zal de opbrengsten over Nederland en Duitsland verdelen. De productie moet de energiezekerheid van de twee landen helpen garanderen.

Gazprom

Er zal een pijpleiding worden aangelegd om het gewonnen gas naar het vasteland te brengen. Om het boorplatform van One-Dyas van energie te voorzien zal bovendien een elektriciteitskabel naar een Duits windpark worden aangelegd.

Het project moet Nederland en Duitsland helpen de bevoorrading met gas te blijven garanderen. Het Russisch bedrijf Gazprom heeft immers recent beslist om zijn leveringen van gas aan Nederland stop te zetten.

De beslissing volgde op de weigering van de Nederlandse gasdistributeur GasTerra om de aanvoer van Gazprom in Russische roebel te betalen. Met een betaling in de Russische munt zou het Nederlandse bedrijf immers sancties van de Europese Unie tegen Rusland, opgelegd wegens de inval in Oekraïne, overtreden.

Op de eilanden is echter niet iedereen het met de plannen eens. Ineke van Gent, burgemeester van het Nederlandse Schiermonnikoog, beklemtoont daarbij dat er bij de lokale bevolking voor de boringen geen steun is.

“Er heerst een grote bezorgdheid over de gevolgen voor het leefmilieu en de consequenties die de activiteiten voor de eilandbewoners zullen hebben”, zegt van Gent. “We zullen alle maatregelen bekijken die mogelijk kunnen worden genomen om het project tegen te houden.”

Oesterkweek

Ook op het Duitse eiland Borkum kan een grote tegenstand worden opgemerkt. De Duitse deelstaat Nedersaksen, waartoe Borkum behoort, heeft zich trouwens lang tegen boringen in de Waddenzee verzet.

Omdat de Duitse energiebevoorrading door het wegvallen van de Russische gasleveringen in het gedrang zou kunnen komen, heeft de Duitse deelstaat uiteindelijk toch beslist om zijn standpunt te wijzigen en de gasboringen toe te laten.

In een reactie op de bezwaren merkt het Nederlandse ministerie van Mijnbouw op dat er maatregelen zijn genomen om negatieve effecten van de gaswinning te vermijden. “Onder meer zal het boorplatform minder hoog worden dan eerst was voorzien”, luidt het.

“Op die manier zal de constructie vanaf de eilanden minder zichtbaar zijn. Tevens werd voor de ligging van het platform een locatie gekozen die ver genoeg verwijderd is van een lokaal oesterproject. Het water dat bij de productie vrijkomt zal volgens het Nederlandse ministerie bovendien worden gefilterd.”

(am)

Meer