Natuurrampen veroorzaken recordbedrag aan economische verliezen

Rampen hebben dit jaar tot nu toe wereldwijd al 268 miljard dollar economische verliezen veroorzaakt. De schade was in grote mate te wijten aan orkanen en andere extreme weerfenomenen. Dat staat in een rapport van herverzekeraar Swiss Re. Berekend werd dat 122 miljard dollar van de geleden verliezen door een verzekering is gedekt. Dit betekent dat minder dan de helft van de geleden schade door verzekeraars aan de slachtoffers werd vergoed.

Waarom is dit belangrijk?

Orkaan Ian en andere extreme weersomstandigheden zoals de winterstormen in Europa, overstromingen in Australië en Zuid-Afrika en hagelbuien in Frankrijk en in de Verenigde Staten hebben volgens het rapport van Swiss Re dit jaar tot nu toe ongeveer 115 miljard dollar schade door verzekerde natuurrampen veroorzaakt. Er was ook 7 miljard dollar aan verzekerde schade die het gevolg was van rampen die door de mens teweeg werd gebracht.

Natuurrampen veroorzaken steeds grotere verliezen: “De totale verzekerde schade door natuurrampen heeft nu voor het tweede jaar op rij de grens van 100 miljard dollar overschreden”, benadrukt Swiss Re. “Vorig jaar was er daarbij sprake van een bedrag van 121 miljard dollar.”

 • “De stedelijke ontwikkeling, een accumulatie van rijkdom in rampgevoelige gebieden, de inflatie en de klimaatverandering zijn belangrijke factoren die extreme weersomstandigheden in steeds grotere verliezen door natuurrampen omzetten”, verduidelijkt de herverzekeraar.
 • “Tot orkaan Andrew dertig jaar geleden toesloeg, was er nog nooit een ramp met een schade van meer dan 20 miljard dollar geregistreerd. De voorbije zes jaar waren er echter zeven orkanen die in deze schadecategorie moeten worden ondergebracht.”
 • Orkaan Ian was dit jaar wereldwijd de natuurramp die veruit de grootste schade heeft veroorzaakt. Ian, een orkaan van vierde categorie, ging gepaard met een geschat verlies tussen 50 miljard dollar en 60 miljard dollar.
 • Alleen orkaan Katrina, die zeventien jaar geleden zware vernielingen veroorzaakte, leidde tot een grotere schade. Ian kostte aan meer dan honderdvijftig mensen het leven. Nagenoeg alle slachtoffers vielen in Florida, waar de orkaan de laatste dagen van september aan land kwam.
 • Ian was een van de krachtigste stormen die ooit in de Verenigde Staten werd opgetekend. De orkaan legde volledige wijken plat en verbrak de elektriciteitsvoorziening van miljoenen mensen.
 • Stormvloeden en gigantische stortbuien lieten zelfs het Amerikaanse binnenland onder water lopen. “Dit onderstreept de potentiële dreiging die uitgaat van één individuele orkaan die een dichtbevolkte kust treft”, stipt Swiss Re aan.

Secundaire natuurrampen wegen zwaar op Europa en Australië: Swiss Re merkt verder nog op dat zogenaamde secundaire natuurrampen zoals overstromingen en hagelbuien – in tegenstelling tot grote rampen zoals aardbevingen en orkanen – dit jaar tot nu toe meer dan 50 miljard dollar aan verzekerde verliezen hebben veroorzaakt.

 • De stormen die Europa tijdens de maand februari hebben getroffen, leidden tot verzekerde verliezen van naar schatting meer dan 3,7 miljard dollar. “Hierdoor staan winterstormen weer op de agenda van de verzekeringssector”, beklemtoont Swiss Re.
 • Frankrijk kende tijdens de voorbije lente en zomer de zwaarste hagelbuien die tot nu toe in Europa werden waargenomen. Daarbij was er sprake van een economisch verlies van naar schatting 5,3 miljard dollar.
 • In Australië leidden stortregens tijdens het zomerseizoen in februari en maart tot overstromingen die met een recordschade van ongeveer 4 miljard dollar gepaard gingen.

Beschermingskloof blijft enorm: Swiss Re benadrukt nog dat de verzekeringssector dit jaar slechts 45 procent van de economische verliezen heeft gedekt. “De beschermingskloof blijft dan ook enorm”, betoogt de herverzekeraar.

 • Er werden tot nu toe dit jaar 268 miljard dollar economische verliezen door materiële schade geregistreerd. Natuurrampen hadden daarin een bijdrage van 260 miljard dollar, terwijl 8 miljard dollar schade het gevolg was van catastrofes die door de mens werden veroorzaakt.
 • De economische verliezen liggen 12 procent lager dan het bedrag van 303 miljard dollar dat vorig jaar werd opgetekend, maar ligt wel boven het gemiddelde jaarlijkse niveau van 81 miljard dollar dat tijdens het voorbije decennium werd genoteerd.
 • De totale verliezen door natuurrampen bedroegen 115 miljard dollar. Dat was 5 procent minder dan het bedrag dat vorig jaar werd geregistreerd, maar ook hier lag dat niveau ruim boven het jaarlijkse gemiddelde van 81 miljard dollar dat het voorbije decennium werd gemeld.

(fjc)

Meer