Nationale Bank: ‘Belgische economie groeit weer’

De Nationale Bank gaat ervan uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal van 2021 met ongeveer 0,5 procent zal toenemen tegenover een kwartaal eerder.

Nadat de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar licht achteruit boerde, ziet de Nationale Bank weer voorzichtige tekenen van groei.

  • Eerst nog een terugblik. De Belgische economie kromp in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent tegenover een kwartaal eerder. Dat is een kleinere daling dan verwacht. ‘Dit is waarschijnlijk deels te danken aan de brexit, die de uitvoer tijdelijk hoger stuwde door een voorraadopbouw-effect’, zeggen de conjunctuurwatchers van de Nationale Bank. De Britse bedrijven namen het zekere voor het onzekere en stopten hun magazijnen met producten uit België vol.
  • De economen verwachten dat de gezinsconsumptie in het eerste kwartaal zal hernemen, maar het herstel zou zeer onvolledig zijn. De semi-lockdown beperkt immers grote delen van de consumptie, bijvoorbeeld in de horeca en de entertainmentsector. ‘Bovendien is de consumptievraag waarschijnlijk nog steeds laag door de blijvende bezorgdheid om het virus op te lopen en omwille van een zekere mate van voorzorgssparen, aangezien de arbeidsmarktsituatie na het terugtrekken van de overheidsmaatregelen een vraagteken blijft’, waarschuwt De Nationale Bank.
  • Bij de bedrijven heerst optimisme. De groei van de bedrijfsinvesteringen zou positief blijven in het eerste kwartaal van 2021, in lijn met de recente breed gedragen verbetering in de algemene indicator van het ondernemersvertrouwen. Overheidsinvesteringen en investeringen in woningen zouden ook blijven toenemen in het eerste kwartaal van 2021.
  • De bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei zal naar verwachting negatief worden in het eerste kwartaal, ondanks de aanhoudende verbetering van de wereldhandel. Dat is volgens de economen onder meer het gevolg van het omkeren van het tijdelijke voorraadopbouw-effect uit het VK.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20