Muziekmakers verontwaardigd over nieuw promotiebeleid van Spotify

De online streamingdienst Spotify valt in de omgang met songwriters en componisten terug op ontoelaatbare praktijken. Dat staat in een klacht van de European Composer and Songwriter Alliance (Ecsa) tegen het promotiebeleid van het streamingplatform. De organisatie maakt daarbij gewag van payola, een smeergeldpraktijk die de muziekindustrie al van oudsher heeft geplaagd.

Met zijn benadering toont Spotify volgens de Esca, die meer dan dertigduizend Europese songwriters en componisten vertegenwoordigt, een duidelijk gebrek aan respect tegenover de creatieve krachten uit de industrie.

Royalties

‘Onlangs kondigde Spotify aan dat artiesten en labels kosteloos de aanbevelingen aan luisteraars konden beïnvloeden, op voorwaarde dat ze een gedeelte van hun royalties aan de streamingdienst zouden afstaan,’ aldus de nieuwssite Digital Music News. ‘Dat is volgens de Ecsa echter een praktijk die niet door beugel kan.’

‘De corona-pandemie heeft het vermogen van muzikanten om inkomsten te genereren drastisch ondermijnd,’ aldus de Ecsa. ‘Tegelijkertijd suggereert Spotify een grotere bekendheid te beloven in ruil voor een financiële tegemoetkoming.’ Die praktijk moet volgens de organisatie zonder meer als payola worden omschreven.

Payola is een smeergeldconstructie die de muziekindustrie al vele generaties teistert. De praktijk kwam erop neer dat muzieklabels of muzikanten presentatoren van muziekprogramma’s – oorspronkelijk op radio – betalen om hun nieuwe producties te draaien en bekendheid te geven.

‘Dit gedrag toont eens te meer de diepe minachting die Spotify tentoonspreidt tegenover een gemeenschap van creatievelingen die al bijzonder veel moeite ervaren om in hun levensonderhoud te voorzien,’ zegt de Ecsa.

‘Deze praktijken – waarbij muzikanten moeten betalen om op een platform aan bod te komen – bieden enkele partijen voordeel, maar gaan ten koste van de overgrote meerderheid van creatieve muziekmakers. Dit heeft bovendien tevens een negatieve impact op de keuzemogelijkheden van de consument en de culturele diversiteit.’

Bedrijfsmodel

‘Men blijkt tevens te vergeten dat de muziekmakers een integrale pijler vormen van het succes dat Spotify te beurt is gevallen,’ merkt de organisatie nog. ‘Ook wenst men zich blijkbaar niet meer te willen herinneren dat deze muzikanten gedurende vele jaren het gebrek van een efficiënt bedrijfsmodel bij Spotify hebben gesubsidieerd. Het is hoog tijd dat de creatievelingen een passende en evenredige vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werken.’

De Ecsa wijst er nog op dat het salaris van de medewerkers van Spotify over een periode van zeven jaar meer dan een verdubbeling heeft gekend. ‘Tegelijkertijd zijn echter de compensaties per stream verder afgenomen,’ aldus de organisatie.

De Ecsa vraagt dat de Europese autoriteiten zich over de problematiek zouden buigen en de praktijken van diensten voor muziekstreaming onder de loep zouden nemen.

Spotify zegt echter dat de service de muzikanten belangrijke voordelen biedt. Door de keuze voor een korting op royalties zegt het platform immers te vermijden dat de muzikanten vooraf zouden moeten betalen om op de dienst een beroep te kunnen doen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20