‘Money time’ voor Van Hool: bescherming tegen schuldeisers moet onderhandelingen met geldschieters mogelijk maken

De noodlijdende busbouwer Van Hool zegt bij de ondernemingsrechtbank van Mechelen bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd te hebben.

De motivering: Van Hool wil zo vermijden dat de activiteiten stopgezet moeten worden net nu de onderhandelingen met de banken, de Vlaamse overheid en de vakbonden over de aangekondigde sanering een cruciale fase ingaan.

De deadline: Tegen het einde van de maand maart hoopt de directie te kunnen zeggen hoe en met welke partijen het eerder aangekondigde herstelplan gefinancierd zal worden.

Letterlijk: “Van Hool kreeg van haar banken reeds het voordeel van een ‘standstill’ en wenst met de procedure van gerechtelijke reorganisatie een afkoelingsperiode in te lassen om de lopende gesprekken alle kansen te geven met het oog op continuïteit van de activiteit.”

De context: Een van de cruciale vragen in het dossier is of private investeerders zoals Guido Dumarey voor of na een eventueel faillissement willen instappen. Na een faillissement is het makkelijker om de interessantste activa eruit te pikken, zonder de grote schulden mee te zeulen. De Vlaamse regering zette de deur open voor een eventuele deelname in het kapitaal, maar wel alleen als er ook een private partner mee in bad stapt.

Meer