Moet een zelfrijdende wagen nog een stuur hebben?

Fabrikanten van autonome wagens willen dat de regulatoren de technische omschrijving van de auto veranderen. Men zou immers niet langer de aanwezigheid van een stuurwiel, pedalen en spiegels mogen vereisen. Volgens de fabrikanten zouden die vereisten de ontwikkeling van autonome wagens afremmen.

Inmiddels raken steeds meer partijen er echter van overtuigd dat het tijdperk van de volledig autonome wagen nog geruime tijd op zich zal laten wachten.

Wetgeving

Waymo, ontwikkelaar van zelfrijdende wagens, heeft rond de technologische vereisten voor zijn voertuigen een schrijven gericht aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). In die brief vraagt Waymo, dochter van het technologieconcern Alphabet, een aangepaste wetgeving.

Volgens de onderneming zouden de autoriteiten bij zelfrijdende wagens niet langer de aanwezigheid van een stuurwiel mogen eisen. Ook Honda, Uber en Lyft – die eveneens aan autonome voertuigen werken – hebben de Amerikaanse regelgever eveneens gevraagd om zelfrijdende wagens als een afzonderlijke klasse te erkennen.

Cruise, de divisie autonome mobiliteit van General Motors, benadrukte eveneens dat het absoluut noodzakelijk was dat de Amerikaanse regering deze dialoog dringend op het getouw zet. Dat is volgens het bedrijf noodzakelijk om te garanderen dat de regelgeving gelijke tred zou kunnen houden met de voortschrijdende technologie.

De Amerikaanse regulator had aan de betrokken fabrikanten commentaren gevraagd om de voorschriften voor de sector opnieuw te evalueren. De Verenigde Staten hanteren een kader van vijfenzeventig regels waaraan alle autofabrikanten moeten voldoen om hun wagens in het verkeer te kunnen brengen.

De Amerikaanse regelgeving bepaalt dat de chauffeur het commando over het voertuig heeft. Dus moet de auto met een stuurwiel en pedalen zijn uitgerust. Vele fabrikanten voeren echter aan dat zelfrijdende auto’s dergelijke bedieningselementen niet nodig hebben. Ze zouden zelfs de mogelijke introductie van autonome wagens afremmen.

“Alleen wanneer de impact van de mens volledig verdwijnt, kan de zelfrijdende auto een superieure veiligheid krijgen,” zeggen de constructeurs. “Wanneer een stuurwiel en pedalen ontbreken, kan de mens ook geen vergissingen begaan door het voertuig over te nemen.”

Veiligheid

Activisten voor verkeersveiligheid hebben bij de Amerikaanse overheid echter op terughoudendheid aangedrongen. “Er moet voldoende tijd worden genomen,” aldus het Center for Auto Safety. “Dat is nodig om over eventuele wijzigingen aan de vereisten na te denken.”

“Er is ook geen noodzaak om snel beslissingen te nemen. De technologie van de zelfrijdende auto staat immers nog in zijn kinderschoenen. Het duurt waarschijnlijk nog tientallen jaren vooraleer de technologie massaal in het dagelijkse verkeer zal zijn geïntroduceerd.”

De meeste constructeurs zijn er inmiddels eveneens van overtuigd dat zelfrijdende wagens in de praktijk veel minder snel hun opwachting zullen maken dan eerder was gedacht. De meeste autobouwers denken dat er nog minstens tien jaar moet worden gewacht.

John Krafcik, topman van Waymo, benadrukte dat zelfrijdende auto’s wellicht nog verscheidene decennia menselijke assistentie nodig zullen hebben. Ook Jim Hackett, topman van Ford, erkent de komst van autonome voertuigen te hebben overschat.

Een wijziging van de voorschriften voor zelfrijdende wagens is volgens experts dan ook voorlopig nog niet aan de orde.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20