Luchtvaart kan van zelfrijdende auto zware klappen krijgen

Zelfrijdende auto’s zullen op termijn ook op de luchtvaartindustrie een grote invloed hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Embry-Riddle Aeronautical University in Florida. Naarmate de adoptie van zelfrijdende auto’s toeneemt, zal volgens de wetenschappers ook het reisgedrag van de bevolking veranderen. Dat zal volgens hen ook voor de luchtvaart een belangrijke uitdaging worden.

De onderzoekers zeggen daarbij tot de vaststelling te zijn gekomen dat zelfrijdende auto’s niet alleen voor korte trajecten zullen worden ingeschakeld. Ook voor langere verplaatsingen zal volgens hen steeds vaker voor deze opties worden gekozen.

Voordelen

“Voor verplaatsingen over middellange afstanden kiest de reiziger momenteel vaak voor het vliegtuig,” zegt onderzoeksleider Stephen Rice, professor psychologie aan de Embry-Riddle Aeronautical University. “Ook wanneer men de totale reisduur berekent, zal het vliegtuig op die afstanden immers beduidend sneller zijn dan de auto.”

“Wanneer de reiziger echter de beschikking zou krijgen over een zelfrijdende auto, zou die situatie echter grondig kunnen veranderen. Een zelfrijdende auto laat zijn passagiers immers toe om tijdens de verplaatsing te werken, slapen en te eten en drinken. Bovendien kan men zelf het tijdstip van vertrek bepalen. Daarnaast zijn ook de limieten voor de bagage minder strikt.”

“Op de plaats van bestemming hoeft de reiziger ook geen auto meer te huren,” benadrukt professor Rice nog. “Het is geweten dat het publiek weliswaar kan appreciëren dat het vliegtuig snel een grote afstand kan overbruggen. De meeste vliegtuigpassagiers hebben echter een afkeer van de veiligheidscontroles, wachttijden, vertragingen, het risico op een verlies van bagage en de algemene rukte rond de vliegtuigreis.”

“Anderzijds stelt het publiek zich tegenover zelfrijdende auto’s nog altijd enigszins terughoudend op. Maar wanneer de voordelen van autonome wagens duidelijk blijken, zullen ze wellicht meer geneigd zijn de nieuwe technologie te accepteren.”

“Het publiek zal zich steeds meer comfortabel voelen met het gebruik van autonome wagens, net zoals men zich ook aan de opkomst van de eerste auto’s heeft aangepast,” benadrukt professor Rice. “De introductie van zelfrijdende auto’s zal aan de reiziger bovendien meer alternatieven bieden om te vermijden dat hij zich alleen moet verplaatsen. Hij zal niet langer alleen voor de bus of de trein kunnen opteren.”

Huurauto

Over het algemeen bleek dat de consument in nagenoeg alle omstandigheden een zelfrijdende auto verkoos boven een wagen die een actieve rol van een chauffeur eist. Een autonoom voertuig werd nog aantrekkelijker wanneer de reiziger te horen kreeg dat hij na de vliegtuigreis op zijn bestemming nog een huurauto nodig zou hebben.”

“Bij kortere ritten, met een maximale duur van vijf uur, zou twee op drie reizigers de auto boven het vliegtuig verkiezen. Dat veranderde weinig toen ze een zelfrijdende auto kregen aangeboden. Wel was er een verschuiving wanneer de reizigers hoorden dat ze op hun bestemming een auto zouden nodig hebben.”

“Op dat ogenblik verkoos bijna driekwart van de reizigers de auto boven het vliegtuig. Naarmate de reizen langer worden, bleken steeds meer respondenten de voorkeur te geven aan het vliegtuig. Zelfrijdende auto’s bleven echter in alle omstandigheden een aantrekkelijke optie.”

“Ook bij de langste reizen die de ondervraagden kregen voorgelegd – met een autorit van vijfenveertig uur – bleek de impact van zelfrijdende technologie. Op die afstand verkoos nog één op tien reizigers de auto boven het vliegtuig. Dat werd echter een op zes wanneer men de optie kreeg om de reis met een zelfrijdende auto te ondernemen.”

Gevolgen

Deze keuzes zullen volgens Stephen Rice een aanzienlijke invloed hebben op de luchtvaartmaatschappijen. “Zelfs het verlies van amper één op tien klanten zal de inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen aanzienlijk verminderen,” zegt hij. “De winstmarges per ticket blijven beperkt. Een daling van de inkomsten zal hen wellicht verplichten hun diensten in te krimpen. Dat zal leiden tot een kleiner aantal routes en lagere frequenties.”

“De introductie van de zelfrijdende auto zal ervoor zorgen dat reizigers er vaker zullen voor kiezen om niet te vliegen,” zegt professor Rice. “Bovendien zullen een aantal reizigers hun verplaatsing op een andere manier indelen. Mogelijk zal grotendeels alleen nog voor intercontinentale vluchten een vliegtuig worden genomen. Om op dat vertrekpunt te geraken, zal men daarentegen wellicht sneller voor een auto kiezen dan voor een vlucht vanop een regionale luchthaven.”

“Deze verschuivingen zouden de luchtvaartindustrie substantieel kunnen veranderen,” waarschuwt Stephen Rice. “Mogelijk zullen de luchtvaartmaatschappijen bij de constructeurs minder vliegtuigen bestellen. Luchthavens zullen minder vluchten zien vertrekken en aankomen. Dat betekent ook lagere inkomsten uit de parkeerinfrastructuur. Zelfs de luchthavenhotels zullen minder gasten ontvangen.”

Meer