Moet Duitsland actie ondernemen tegen Russische provocaties?

In Duitsland roepen meer dan 70 Oost Europa- en veiligheidsexperten de regering op actie te ondernemen tegen de provocaties van Rusland. Het land zou, ondanks zijn status als belangrijkste lidstaat van de EU en toonaangevende partner in het NAVO-verdrag, te mak zijn in het buitenlandbeleid naar Rusland toe. Elke dag lijkt een Europese reactie op de Russische provocaties dringender te worden.

Waarom is dit belangrijk?

Elke dag lijkt het conflict met Rusland een stap dichter bij een escalatie. Aan de grens met Oekraïne verzamelden al meer dan 100.000 Russische soldaten en Rusland blijft troepen en materiaal naar de grensgebieden sturen. Europa en de NAVO wachten momenteel geduldig af. De onderhandelingen tussen de NAVO en Rusland, om de lont uit het kruitvat Oekraïne te trekken, liepen af op een sisser.

In de brief, die door 73 experten werd ondertekend, wordt Duitsland verweten dat het “als grootste Europese economische macht, de acties van het Kremlin nu al drie decennia lang kritisch, maar grotendeels inactief volgt”. De ondertekenaars stippen aan dat Duitsland dus een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, “zowel voor het beteugelen en bestraffen van Rusland als voor het steunen van de staten die door Moskou worden uiteengedreven en getreiterd”.

Te mild

Ook argumenteren de experten dat de economische sancties van Europa tegenover Rusland na de annexatie van de Krim en de oostelijke grensgebieden van Oekraïne te mild waren. Meer zelfs: de aanleg van de Nord Stream-pijpleiding, die gas vanuit Rusland rechtstreeks naar Duitsland voert, wordt aangehaald als de rechtstreekse oorzaak van het Oekraïne-conflict.

“De aanval van Poetin op Oekraïne in 2014 lijkt een bijna logisch gevolg in het licht van de voorafgaande 20 jaar van Duitse passiviteit tegenover het Russische neo-imperialisme”, staat te lezen in de brief. “Verdere ‘louter verbale of symbolische reacties van Berlijn op Russische revisionistische avonturen’ zouden het Kremlin deze dagen alleen maar verleiden tot verdere escapades”, wordt ook vermeld.

Niet enkel Oekraïne

Het mag duidelijk zijn: de experten zijn geen fan van de Europese aanpak in de constante verbale strijd met Rusland. Die gaat trouwens veel verder dan enkel de Oekraïne-situatie, zoals te lezen staat in De Morgen. Onder meer het Zweedse eiland Götland, dat in de Baltische Zee ligt, verkeert in de opperste staat van paraatheid, uit vrees voor een Russische inval. Zweden stuurde al massaal troepen en tanks naar het eiland, Zweedse oorlogsvliegtuigen patrouilleren eveneens regelmatig boven het gebied.

Ook in de Suwalski-corridor zijn het bange dagen. Dit is het gebied op de Pools-Litouwse grens, bovenaan ingesloten door de Russische exclave Kaliningrad en onderaan door Wit-Rusland. Als Rusland dit gebied kan binnenvallen en veroveren, worden de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) geografisch afgesloten van de rest van de NAVO-landen.

Dit zou bijzonder kwalijk zijn voor het westen, aangezien de Baltische landen van uitzonderlijk strategisch belang zijn voor de NAVO. In elk van de drie landen maakt de NAVO gebruik van militaire basissen; meer dan 300 Belgische militairen zijn momenteel gestationeerd in Oost-Europa.

(mah)


De volledige brief van de Duitse experten is hier in het Duits te raadplegen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.