Millennial wil ouderschap op een andere manier invullen

Een meerderheid van de millennials geeft aan zijn kinderen bewust een andere opvoeding dan ze zelf hebben genoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Havas Worldwide bij bijna zevenduizend volwassenen in twintig landen.

Bovendien blijkt dat tussen de millennials en de oudere generaties weliswaar een aantal gelijkenissen bestaan in opvoedkundige principes, maar er kunnen tussen beide groepen ook een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Ook over de rol van technologie in de kindertijd en het gezinsleven blijken de verschillende generaties afwijkende visies te hanteren.

Betere ouders

De onderzoekers stelden vast dat bijna 60 procent van de millennials hun kinderen bewust een andere opvoeding geven dan ze zelf hebben genoten. “Men zou kunnen denken dat elke generatie voor een ander educatief parcours wil kiezen dan zijn voorgangers, maar de millennials sturen wel een bijzonder duidelijk signaal,” benadrukt Andrew Benett, chief executive van Havas Worldwide.

“In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar zegt immers 59 procent zijn kinderen bewust een andere opvoeding mee te geven. In de groep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar daalt dat tot 53 procent en bij vijfenvijftigplussers zelfs tot 47 procent.”

“Bovendien zijn de millennials ervan overtuigd een betere ouder te zijn dan hun eigen vader en moeder,” merkt Andrew Benett, chief executive van Havas Worldwide, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 44 procent van de millennials van mening is een betere ouder te zijn dan de vorige generatie. Slechts 16 procent is het met die uitspraak niet eens.”

“In andere leeftijdsgroepen is die kloof veel kleiner. In de groep tussen vijfendertig en vierendertig jaar zegt slechts 36 procent een betere ouder te zijn dan de vorige generatie, terwijl 19 procent het niet met die uitspraak eens is. Bij vijfenvijftigplussers gaat het respectievelijk nog om 29 procent en 19 procent.”

Verschillende stijl

Er wordt opgemerkt dat millennials en babyboomers het over een aantal aspecten van de opvoeding, zoals het aanleren van eerlijkheid en tolerantie, wel eens zijn, maar over een aantal andere elementen zijn er wel grondige verschillen. “Millennials willen hun kinderen ook een gevoel van avontuur en creativiteit bijbrengen, terwijl de babyboomers een grote nadruk leggen op de waarde van hard werk,” wordt er opgemerkt.

De rol van technologie werd eveneens op gemengde reacties ontvangen. Ongeveer de helft van de ondervraagden vond het belangrijk dat ouders hun kinderen de meest moderne technologie aanreiken, maar een even grote groep toonde een grote terughoudendheid over de impact van die toepassingen op de kindertijd.

“Een meerderheid is het er bovendien over eens dat digitale technologie en het internet een nadelige impact hadden op de kindertijd,” wordt er opgemerkt. “De millennials stelden zich het echter meest kritisch op over deze technologieën. De millennials waren ook het meest van mening dat technologie een negatieve impact heeft op het gezinsleven.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20