Militairen aan Macron: ‘Verdedig de driekleur met trots of draag de verantwoordelijkheid voor de komende burgeroorlog’

In een open brief gepubliceerd in het conservatieve blad Valeurs Actuelles manen bezorgde Franse militairen de leider(s) van hun Republiek aan tot ‘patriottistische waakzaamheid en moed’. Ze waarschuwen dat het geweld op de straten toeneemt en gewagen zelfs van een nakende burgeroorlog. Het schrijven deed -en doet- veel stof opwaaien in het Franse publieke debat.

De krijgsmannen, waarvan de meesten gepensioneerd zijn, draaien niet rond de pot. Zo wordt de brief aangevat met volgende stelling: ‘Frankrijk is in gevaar, de natie kent verscheidene dodelijke bedreigingen.’ Ze verwijzen naar de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty vorig jaar. ‘Wij kunnen, zelfs na onze pensionering, in de huidige omstandigheden niet onverschillig blijven voor het lot van ons mooie land. Wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat een leraar op een dag buiten zijn school zou worden onthoofd?’

Rassenhaat

De (oud-)soldaten noemen drie maatschappelijke besognes die het gepercipieerde verval van hun natie voeden. Er is ‘de ideologie van het antiracisme’, die eigenlijk ‘als doel heeft rassenhaat te creëren’. Daarnaast spreken ze -vaak- over het ‘islamisme dat woekert in de banlieues’. Ook halen ze ‘het gebrek aan broederschap’ aan, dat zich ‘duidelijk’ manifesteerde bij de betogingen van de Gele Hesjes.

Dat laatste is gebaat bij wat toelichting: ‘Haat kreeg voorrang op broederschap toen ordetroepen door de macht werden geïnstrueerd om in te beuken op Fransen die in gele hesjes hun wanhoop uitdrukten. Dit terwijl geïnfiltreerde en gemaskerde individuen bedrijven plunderden en diezelfde ordehandhavers bedreigden. Maar deze laatsten pasten slechts úw (…) richtlijnen toe.’

Genoeg van het ‘schuldbewuste zwijgen’

Verderop: ‘Het geweld neemt met de dag toe (…). Nu kunnen wij, de dienaren van de Natie (…) geen passieve toeschouwers zijn van dergelijke gebeurtenissen.

Daarom moeten degenen die ons land leiden, absoluut de nodige moed vinden om deze gevaren uit te roeien. Daartoe volstaat het vaak de reeds bestaande wetten zonder zwakheid toe te passen. Vergeet niet dat een grote meerderheid van onze medeburgers genoeg heeft van uw weifelende en schuldbewuste zwijgen.’

Stedelijke guerrillaoorlog is ‘de realiteit’

Jean Castex, premier van Frankrijk en lid van Macron’s partij, veroordeelde de brief ten stelligste. Hij noemde het ‘een initiatief dat indruist tegen al onze republikeinse beginselen, tegen de eer en de plicht van het leger’. Minister van Defensie Florence Parly reageerde verontwaardigd en zei dat ‘het leger niet dient om campagne te voeren, maar om Frankrijk te verdedigen’. Zij beklemtoonde dat de militairen geen enkele functie meer hadden in het leger en enkel namens zichzelf spraken.

De burgemeester van het 7e arrondissement van Parijs, Rachida Dati (Les Républicains), moest daarentegen erkennen dat de open tribune af en toe raak vuurde. ‘We kunnen niet alleen maar zeggen dat we deze soldaten gaan sanctioneren en vergeten wat er geschreven staat,’ betoogde zij in progressieve publicatie Le Monde.

‘Wat in dit schrijven staat is de realiteit (…). Als je een land hebt dat in de greep is van stedelijke guerrillaoorlog, als je een zeer regelmatige en zeer grote terroristische dreiging hebt, als je steeds duidelijker en flagranter ongelijkheden hebt, als je een deel van onze patriotten hebt die zich losmaken van de samenleving – dan kunnen we niet zeggen dat het goed gaat met het land.’

De open tribune werd gepubliceerd op de 60e verjaardag van een mislukte staatsgreep door generaals die gekant waren tegen de Algerijnse onafhankelijkheid. Onder de ondertekenaars zaten een twintigtal generaals, een honderdtal hoge officieren en meer dan duizend andere militairen.

Lees ook: 6 voortekenen dat Frankrijk zich voorbereidt op nieuwe oorlog

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20