‘Meer renovatie van vastgoed nodig in Europa om klimaatdoelen te halen’

Europa heeft een grondige renovatie van zijn gebouwen nodig om eind dit decennium aan de vereiste emissiereducties te kunnen voldoen. Dat is de boodschap van een rapport van het Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Aangevoerd wordt dat het met de huidige renovatieniveaus onmogelijke zal blijken die doelstellingen zelfs maar te kunnen benaderen.

‘Momenteel kent de Europese Unie een renovatieniveau van 1 procent per jaar,’ benadrukt Oliver Rapf, directeur van BPI Europe. ‘De Europese Commissie heeft aangekondigd dat cijfer tegen het einde van dit decennium te willen verdubbelen. Dit is echter onvoldoende om de geactualiseerde klimaatdoelen van de Europese Unie te halen.’

Uitdaging

‘Om de gestelde ambities te halen, zou minstens een renovatieniveau van minstens 3 procent per jaar moeten worden gerealiseerd,’ merkt Rapf op. ‘Alleen dan kan worden vermeden dat de volgende twee decennia een gigantische renovatiebeweging op stapel zou moeten worden gezet om tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutraal Europa te kunnen realiseren.’

‘De uitdaging is dus enorm, maar toch kunnen de doelstellingen worden gehaald,’ meent Rapf. ‘Ook andere sectoren hebben getoond dat een snelle transformatie mogelijk is.’

De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium tegenover het niveau van dertig jaar geleden met 55 procent verminderen. Momenteel wordt gewerkt met een reductiedoel van 40 procent.

‘In dat streven vormen gebouwen een belangrijke uitdaging,’ weet Rapf. ‘Om de ambities te kunnen realiseren moet de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen met 60 procent worden verminderd. Daarbij moet ook hun energieverbruik met 14 procent worden verminderd.’

‘Op het gebied van verwarming en koeling zou een reductie met 18 procent noodzakelijk zijn. Met het huidige renovatiebeleid zullen die doelstellingen echter nooit kunnen worden gehaald. De renovatiepraktijken moeten dan ook volledig worden herzien.’

Energie

‘Naast een renovatiegraad van minstens 3 procent, zullen ook een aantal andere maatregelen moeten worden genomen,’ waarschuwt Rapf. ‘Er is daarbij nood aan omvangrijke investeringen om gebouwen van hernieuwbare verwarming en koeling te voorzien, gekoppeld aan een verdere uitbreiding van hernieuwbare energie. Hierdoor zullen immers uiteindelijk minder gebouwen door fossiele brandstoffen moeten worden verwarmd.’

Driekwart van de Europese gebouwen halen op het gebied van energie-efficiëntie een onvoldoende score. Nochtans is die sector verantwoordelijk voor meer dan een derde van de totale uitstoot van koolstofdioxide die in de Europese Unie wordt opgetekend.

Om de doelstellingen gemakkelijker te kunnen realiseren, is er volgens Rapf tevens een grotere nood aan normen voor energieprestaties en moet er eveneens aan betere financiële incentives – die de overschakeling naar duurzame technologieën belonen – worden gedacht.

Meer