Xior Student Housing

Xior Student Housing is een Belgische vastgoedspeler, gespecialiseerd in het ontwikkelen en verhuren van studentenaccommodaties. Momenteel is het bedrijf de marktleider in Europa.

In 2014 kwam het bedrijf tot leven, al gaat de geschiedenis terug tot 2007. Vanaf 2015 kreeg het ook het statuut van ‘Gereglementeerde Vastgoedvennootschap’ naar Belgisch recht of afgekort: ‘GVV’. GVV’s hebben een bijzonder statuut, met als doel de belegger transparantie te verzekeren en te beschermen. Zo zijn er heel wat regels die een GVV moet naleven:

  • De vastgoedportefeuille moet periodiek geschat worden in waarde.
  • De schuldgraad mag maximaal 65% zijn.
  • Minstens 80% van de winst moet als dividend uitgekeerd worden.

Het patrimonium van Xior is uitgegroeid tot een immense vastgoedportefeuille in vier landen. Naast het thuisland België zijn er ook studentengebouwen in Nederland, Spanje en Portugal. Als klant kun je bij de firma terecht voor kamers en studio’s in allerlei comfortniveaus. Alles samen zijn er meer dan 14.000 verhuurbare units. Ook het onderhoud neemt het bedrijf voor haar rekening.

Er zijn verschillende manieren waarop de portefeuille blijft aangroeien. Zo koopt Xior bestaande panden aan en bouwt het projecten. Daarnaast zijn er ook de strategische overnames van bedrijven in dezelfde sector. In Spanje nam Xior bijvoorbeeld het bedrijf ‘HUBR’ over en recent kondigde het bedrijf ook aan ‘Basecamp’ te zullen overnemen.

Bij de grote aandeelhouders van Xior vind je naast ‘AXA Investment Managers’ ook de vennootschap ‘Aloxe’ terug. De vennootschap behoort toe aan de huidige CEO en CFO: ‘Christian Teunissen’ en ‘Frederik Snauwaert’. De twee hebben zo indirect 17,29% van de Xior-aandelen in hun bezit.

Verdienmodellen

  • Verhuren van studentenhuisvesting
  • Verhuren van ander vastgoed
Meer