Manieren om beter te kunnen leren

Een aantal jaren geleden zullen veel directies en andere leidinggevenden zich wellicht zijn overrompeld door de snelle ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld telecommunicatie. Hierbij kun je onder andere denken aan nieuwe technologieën die opeens een vlucht hebben genomen en een onderneming volledig op zijn kop hebben gezet. Zo hebben veel onderneming niet aan zien komen dat WhatsApp opeens zo immens de wereld zou gaan veroveren. 

Voor bedrijven is het dan ook van cruciaal belang om nieuwe technologieën te gebruiken om de capaciteit van de onderneming te vergroten door deze sneller te herkennen en te integreren in zowel het bedrijf als het privéleven van werknemers. Dit is van vitaal belang voor zowel het neerzetten van betere prestaties op dit moment als voor aanhoudende successen in de toekomst. Zo zal een werknemer van begin vijftig immers minder interessant worden voor een nieuwe werkgever als hij, of zij, van baan wil veranderen en niet om weet te gaan met de nieuwste technologieën. Je dient je dan ook steeds w3eer af te vragen hoe je bij de tijd kunt blijven en mensen ervan te overtuigen dat je nog een heleboel in je mars hebt.

Onderzoek heeft namelijk aan het licht gebracht dat leidinggevenden die al jarenlang denken en handelen vanuit dezelfde aannames en gedragpatronen zijn meer geneigd om stil te staan ij hun ontwikkeling op het gebied van het presteren. Er bestaat zelfs een kans dat deze mensen volledig het spoor bijster zullen raken. David Peterson, directeur van de afdeling executive coaching en leidinggevende bij Google verwoorde het als volgt: “Door in je comfortzone te blijven opereren, is een goede manier om vandaag door te komen, maar het is een verschrikkelijke manier je op de dag van morgen voor te bereiden.” Om dus je kans op succes te ondersteunen, dien je te leren om bepaalde nieuwe vaardigheden en behendigheden te ontwikkelen om gelijke pas te kunnen houden met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van technologie.

Wat betekent het om behendigheden te leren?

Het leren van behendigheid is eigenlijk het vermogen om snel en continu te uit ervaring kennis en vaardigheden op te doen. Indien je hiertoe in staat bent, dan zul je immers beter zijn in het leggen van verbindingen tussen ervaringen en bovendien bepaalde inzichten of benaderingen opzij te zetten die niet meer bruikbaar zijn. Met andere woorden je kunt dan bepaalde dingen afleren als er behoefte is aan een nieuwe oplossing of aanpak. Mensen die beschikken over deze mentaliteit hebben tevens de neiging om zicht te richten op zekere leerdoelen en staan open voor het opdoen van nieuwe ervaringen. Ze zullen niet alleen gaan experimenteren, maar ook anderen om feedback vragen en systematisch de betreffende situatie reflecteren.

Wanneer je door middel van het verwerven van nieuwe vaardigheden en het beheersen van nieuwe situaties wilt werken aan je eigen vooruitgang, dan heb je een fundamenteel element in handen omdat je dan immers nieuwe vaardigheden en behendigheden onder de knie wilt krijgen. Je vindt het dan enorm belangrijk om van je ervaringen te leren en daar voldoening uit te putten. Bovendien zul je gemotiveerd raken door je vermogen om deze dingen te leren en daarmee meer uitdagingen te vinden in het ontwikkelen van jezelf.

Het nemen van bepaalde risico’s wordt op die manier eveneens acceptabel: je zult bijvoorbeeld minder bang zijn om fouten te maken of om in het openbaar te worden gezien als iemand die geen expert is op een zeker vlak. Je bent immers niet bang om te spreken over je uitdagingen en angsten, maar bent tevens bereid om feedback te ontvangen van anderen. Helaas zijn veel leidinggevenden niet goed in staat om deze belangrijke leermogelijkheden toe te passen omdat ze willen voorkomen dat ze zichzelf vragen moeten gaan stellen of zich bewust buiten hun comfortzone moeten begeven.

Leren van nieuwe behendigheden en vaardigheden betekent verder het openstaan ​​voor nieuwe ervaringen, nieuwe contacten en nieuwe informatie. Hieronder hebben we een tweetal voorbeelden voor je uitgewerkt van leidinggevende hoogleraren uit de wetenschappelijke sector die de uitersten vormen van het spectrum. 

  • Professor A heeft een onverzadigbare drang naar nieuwe ideeën. Ondanks zijn hoge academische status, sprak hij even enthousiast voor studenten, en andere jonge mensen van minder bekende universiteiten, als hij met gerenommeerde collega academici zou doen. Bovendien werkte hij samen met een breed scala aan geleerden en was tot ver in de zeventig een levendig, energiek en erkend man die verder bekend stond als een actieve leider binnen zijn onderzoeksterrein. 
  • Professor B toont daarentegen niet veel interesse in geleerden die zich buiten zijn vertrouwde kring van volgelingen vallen. Zijn presentaties bestaan er over het algemeen uit het opnieuw spuien van oude ideeën. Om die reden is het dan ook al lang geleden dat hij iets nieuws heeft weten te produceren. Ondanks dat hij een aantal keren een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de loop van zijn carrière, is het slechts beperkt in staat om nieuwe behendigheden en vaardigheden te leren. Het gevolg daarvan is dat nu zijn reputatie wat op de achtergrond dreigt te raken. Met andere woorden: hij is in de val getrapt die de meeste directeuren en andere leidinggevenden binnen hun loopbaan absoluut proberen te vermijden.

Hoe ontwikkel je het leren van nieuwe behendigheden en vaardigheden?

Wanneer je bent begonnen met de ontwikkeling van het leren van nieuwe behendigheden en vaardigheden, dan zul je ook leren op welke manier je automatisch routines kunt herkennen en veranderen. Hierbij kan de hulp van een goede coach van onschatbare waarde zijn. Deze coaching dient dan echter wel ultiem maatwerk te zijn en al lerend een oplossing te bieden. Je moet namelijk leren begrijpen hoe je geest werkt en op welke manier je je brein zelfs nog beter kunt laten functioneren. Maar zelfs wanneer je niet wordt begeleidt een coach, dan kun je zelf stappen zetten om het leren van nieuwe behendigheden en vaardigheden te verbeteren.

Vraag en gebruik feedback

Hierbij kun je denken aan het krijgen van feedback van één of meerder mensen waar je regelmatig contact mee onderhoudt of die je uitvoering van een bepaalde taak hebben geobserveerd. Deze mensen kun je zeggen dat je hun kijk op je aanpak en prestatie zeker zou waarderen en daarnaast kun je hen vragen op welke punten je nog iets zou kunnen veranderen als je een soortgelijke taak een volgende keer uit gaat voeren. Om het meeste uit deze feedback te kunnen halen (en dus het meest ervan te leren) dien je elke neiging om jezelf en je werk voortdurend te verdedigen te onderdrukken. Je dient echter wel steeds de gevers van deze feedback te bedanken en vraag jezelf vervolgens af te vragen wat je van deze vergaarde informatie kunt leren.

Om je verdediging te verminderen en een lerende manier van denken te kunnen ontwikkelen, kun je je wellicht voorhouden dat er een betere manier moet zijn om een bepaalde taak uit te voeren, maar dat je deze nog niet hebt weten te vinden. De kracht van dit motto ligt in de woorden “nog niet.” Samen met je besef dat er altijd meer te leren valt en de omarming van het verkenningsproces van onbekende gebieden, kunt je vrijer gaan denken, je angst om te falen los gaan laten en de touwtjes in eigen hand krijgen als het gaat om het behalen van successen.

Experimenteer met nieuwe benaderingen of gedrag

Om nieuw gedrag te kunnen herkennen een aanleren dien je na te gaan denken over een uitdaging die je te wachten staat en je vervolgens af te vragen:

  • Wat is kan ik doen om de uitkomst van de situatie te veranderen?
  • Wat kan ik anders doen in de toekomst?

Je kunt zelfs besluiten om experimentele gedachten uit te gaan voeren en de mogelijkheden van het uitproberen van een ander standpunt grondig te onderzoeken. Wanneer je je bijvoorbeeld, zorgen maakt over het voor de eerste keer leiden van een onervaren team, in plaats van een groep van zeer getalenteerde werknemers, dan kun je door enige reflectie tot de conclusie komen dat je eigenlijk vast blijft houden aan een zekere zienswijze en deze eveneens als de geloofwaardige beschouwt. Door echter aan deze zienswijze vast te blijven houden zul je jezelf onnodig veel stress op de hals halen en daarmee je geloofwaardigheid kunnen ondermijnen. 

Door de aanname los te laten dat je een expert op dit gebied dient te zijn, kun je de zaak op een andere manier gaan bekijken en meer mogelijk maken dan je aanvankelijk had gedacht. Zo kun je dus een vergadering organiseren waarin creatieve ideeën de vrije loop kunnen krijgen en zelfs een team goed kunnen leiden dat eerst te kampen had met een slechte coördinatie. Je zult dan immers in staat zijn om meer samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

Kijk voor verbindingen naar ogenschijnlijk niet relevante gebieden

Je kunt systematisch principes toe gaan passen en deze gaan gebruiken om te leren over de manier waarop je leiding wilt gaan geven. Net zoals wijnkenners kunnen je kennis en ervaring opbouwen door middel van veel verschillende wijnen te gaan proeven, deze onderling te vergelijken en je bevindingen te bespreken met collega’s. Ook in het bedrijfsleven kun je deze principes inzetten en op die manier de ontwikkeling van leiderschap te verbeteren door te zoeken naar een breed scala van coaches die je kunnen begeleiden. De kwaliteiten van deze coaches dien je onderling goed te vergelijken en je bevindingen met andere experts te bespreken. Om deze techniek zelf uit te proberen, moet je een werkterrein kiezen waar je veel expertise in hebt, maar dat tevens gerelateerd is aan je werk. Je dient je dan af te vragen op welke wijze je deze kennis zou kunnen gebruiken voor je huidige uitdagingen.

Neem voldoende tijd voor reflectie

Een groeiend aantal onderzoeken heeft laten zien dat systematisch werkervaringen reflecteren je leervermogen aanzienlijk zal verhogen. Om zeker te zijn van een continue vooruitgang, moet je jezelf aanwennen om je vragen te stellen als

  • Wat heb ik geleerd van deze ervaring?
  • Wat is er anders gegaan dan ik had verwacht?

Leidinggevenden die niet alleen reflectie durven gebruiken, maar deze ook aanmoedigen bij anderen, zullen niet alleen zichzelf iets nieuws leren, maar ook een grote stimulans zijn voor anderen waardoor er een betere basis zal ontstaan voor het leren van nieuwe behendigheden en vaardigheden binnen hun teams en onderneming.

Het inzetten van deze strategieën zal je zeker helpen om zoveel mogelijk te leren van je ervaringen. Je zult je dan onder andere gaan beseffen dat je op zoek dient te gaan naar goede adviezen, die betrekking hebben op uitdagingen, bij van mensen in je eigen netwerk. Bij voorkeur ga je te rade bij mensen die zowel vergelijkbare, als totaal andere, inzichten hebben. Op die manier zul je dus veel kunnen leren van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren. Door met hen te praten kun je niet alleen veel leren, maar ook beter je tijd in delen en eventuele deadlines zonder problemen halen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20