21 eenvoudige managementwijsheden die elke leidinggevende moet kennen

Sam Gerstenzang heeft zijn sporen verdiend in het management van verschillende succesvolle online startups zoals de sociale nieuws- en afbeeldingenwebsites Buzzfeed en Imgur.

Op zijn persoonlijk blog verklapt hij de 21 managementwijsheden waarop hij zijn carrière heeft gebouwd.

1. Ongemotiveerde mensen managen is vreselijk moeilijk. Maak je job makkelijker door dat niet te doen.

2. Iedereen heeft een andere stijl van management nodig. Wees flexibel en vind uit hoe de prestaties van een individu het best kunnen worden gemotiveerd.

3. Geef regelmatige en directe feedback. Het is als manager gemakkelijker even te wachten en de kritiek te omzwachtelen, maar dat is egoïstisch.

4. De toppers in het team vinden het geweldig om kritische feedback te krijgen, maar ze haten het als de rest die niet krijgt. Geef iedereen dus de nodige feedback en erken de goede prestaties van de topmedewerkers.

5. Communicatie is één van de moeilijkste uitdagingen. Spendeer er veel tijd aan en probeer constant de eigen communicatie en die van de medewerkers te verbeteren.

6. Ontsla mensen snel. Als slechte presteerders niet snel worden weggestuurd, zullen ook goede elementen opstappen. Onthoud ook dat als men nu de slechte presteerders niet ontslaat, het later misschien uit geldgebrek misschien noodzakelijk zal zijn om de rest te laten afvloeien, wat uiteraard nog veel moeilijker is.

7. Mensen willen niet het gevoel hebben dat ze kunnen beslissen, maar wel dat er naar hen geluisterd wordt. Eens de beslissing genomen moet men ze natuurlijk ook nog uitleggen. En het is niet aangewezen om commentaar op de beslissingen van een ander te leveren wanneer men niet weet welke motivaties achter die keuzes schuil gaan.

8. Leer het team op welke manier het zelf goede beslissingen kan nemen door je eigen beslissingen te verklaren. Het doel is uiteindelijk als manager zo weinig mogelijk beslissingen te moeten nemen.

9. Omschrijf duidelijk wat als een succes wordt beschouwd stap daar niet meer vanaf. Als de omstandigheden veranderen, mogen de doelen echter wel worden gewijzigd. Zorg voor bereikbare, maar moeilijke doelstellingen.

10. Vrienden aanwerven kan de communicatie vergemakkelijken en zal misschien helpen om slimme, getalenteerde mensen te vinden. Maar als men geen vrienden wil ontslaan, moet men ze ook niet aanwerven.

11. Een team met een specifieke missie is gemakkelijker qua aanwervingen en is makkelijker te motiveren.

12. Elke interactie tussen een manager en teamlid heeft een impact op het hele team. Als men iemand promoot, moet er dan ook voor gezorgd worden dat het hele team de achterliggende reden van die beslissing begrijpt.

13. Wees bewust van de eigen zwakheden. Het feit dat men die mindere eigenschappen niet erkent, zal tot een groter verlies leiden dan de zwakheden zelf.

14. Als leidinggevende heeft men wellicht al vaker te maken gehad met mislukkingen van grote en dure projecten. In het team zitten er waarschijnlijk echter mensen die hiermee niet veel ervaring hebben en die het moreel snel laten hangen als ze zien dat een project afstevent op een mislukking. Wees voorzichtig met het schetsen van een beeld alsof de hele toekomst van dat ene project afhangt. Het bedrijf wedt op verschillende paarden tegelijk en zal dus af en toe verliezen.

15. Waaraan men zijn geld uitgeeft toont aan het team en de buitenwereld wat men belangrijk vindt.

16. Maak beloningssystemen transparant, zodat er geen verwarring kan bestaan over wat verwacht wordt.

17. Herinner het team regelmatig aan het grote plaatje, want dat zal hen helpen door de bomen het bos te zien.

18. Een helder doel en regelmatige feedback zijn de beste manier om geweldige mensen te managen.

19. Carrière maken is een individuele verantwoordelijkheid, maar als manager is het goed te begrijpen wat iemand motiveert en ambieert.

20. Neem het nooit persoonlijk als iemand eens een slechte dag heeft of verkeerd uit de hoek komt.

21. Het is goed de gerealiseerde successen uit het verleden te beschouwen als het resultaat van een situatie en niet van het eigen werk. Dat kost misschien een beetje ego, maar het helpt wel om er zichzelf en het team van te overtuigen dat er nu hard moet worden gewerkt om de successen uit het verleden voort te zetten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20