Nog een toepassing voor maansteen ontdekt: wetenschappers gebruikten het om brandstof te produceren

Chinese wetenschappers hebben een proces ontwikkeld dat maanregoliet gebruikt als katalysator om brandstof voor raketten te produceren.

Waarom is dit belangrijk?

Een aantal ruimteagentschappen willen de komende decennia terug op de maan landen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat daar bemande basissen worden gebouwd. Maar om een duurzame maanhabitat te bouwen, moeten manieren worden gevonden om de lokale materialen te gebruiken. 

De essentie: Wetenschappers in China gebruikten stalen van maanregoliet die door de Chang’e 5-missie werden teruggebracht. Dat gebruikten zij als katalysator om brandstof voor raketten te maken, staat te lezen in Universe Today.

  • Maanregoliet werd gebruikt om CO2 op te splitsen in zuurstof en methaan. Dat laatste kan gebruikt worden als brandstof voor bepaalde raketten. Onder andere Starship, het toekomstige vlaggenschip van SpaceX, zal op een mengeling van methaan en zuurstof werken.
  • Het proces is voornamelijk interessant, omdat CO2 aanwezig is op de maan. Het gas werd in 2009 bijvoorbeeld gedetecteerd, toen de LCROSS-sonde van de NASA neerstortte op het hemellichaam.
  • Niet enkel het winnen van brandstof is voordelig voor astronauten. Het feit dat de reactie ook zuurstof oplevert, is een belangrijke bonus. Het kan immers zowel door astronauten gebruikt worden als extra voorraad, alsook als brandstof voor ruimteschepen.

Bijkomend voordeel: De wetenschappers zorgden er zelfs voor dat het proces volledig automatisch gebeurt. 

  • Ze gebruikten robots om het materiaal voor te bereiden, alsook om de benodigde chemische reactie te laten plaatsvinden. Tijdens het hele proces was geen menselijke interventie nodig.
  • Belangrijke kanttekening: het gaat om een zeer kleine hoeveelheid geproduceerde methaan. In totaal werd tijdens de Chang’e 5-missie maar zo’n 1,7 kilogram aan maansteen teruggebracht. Het is ook nog niet duidelijk of het proces voordeliger is dan reeds bestaande processen.
  • De maansteen die tijdens de missie werd teruggebracht, is ook al voor andere doeleinden gebruikt. Zo ontdekten wetenschappers in september dat het relatief grote hoeveelheden helium-3 bevat, een potentiële brandstof voor toekomstige kernfusiereactoren.
  • Amerikaanse wetenschappers zijn er recent ook in geslaagd om gesimuleerde maansteen te gebruiken om duurzame bakstenen te produceren. Dat kan gebruikt worden om een maanbasis te bouwen.

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.