Luchtvervuiling is lager, maar niet enkel door corona

Sinds de Belgen massaal thuiswerken, staat er zo goed als geen file meer op onze wegen, met een fikse daling van de luchtvervuiling tot gevolg. Al is die verbetering niet enkel de verdienste van thuiswerken: ook de weersomstandigheden spelen mee.

Dat de quarantainemaatregelen een positieve invloed hebben op de luchtvervuiling in ons land is niet uniek. Ook in China, Zuid-Korea en Noord-Italië bleek de luchtkwaliteit plots stukken beter, nadat de fabrieken verplicht sloten, de burgers thuis bleven en het verkeer grotendeels stilviel. In China daalde de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gemiddeld zelfs met 35 procent.

Gunstige parameters

Op beelden van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) is te zien hoe alle parameters rond stikstofdioxide (NO2) en fijn stof in het blauw staan. Dat komt overeen met ‘zeer goed’. Vooral stikstofdioxide is een schadelijk gas, dat wordt uitgestoten door verbrandingsmotoren van voertuigen en door de industrie. Fijn stof is afkomstig uit het verkeer, maar ook uit de landbouw, industrie of verwarmingsinstallaties.

De situatie maandagavond om 16.00 uur, recht in de avondspits. – IRCEL

Om de lagere waarden te verklaren, moeten ook de weersomstandigheden in het spel komen. ‘Er wordt zuivere, polaire lucht aangevoerd en er is veel wind, wat de vervuiling verspreidt’, verklaart Frans Fierens van de Vlaamse Milieumaatschappij aan de krant De Standaard. ‘De waarden zouden hoger liggen met het gewone aantal wagens op de weg, maar het blijft moeilijk om te bepalen hoe groot de impact van de coronamaatregelen is.’

Minder beademing

Wat wél vaststaat, is dat de lagere hoeveelheid fijn stof positief is voor de gezondheid. Het is al langer geweten dat een piek in de hoeveelheid fijn stof vaak gepaard gaat met een toename in het aantal hartinfarcten, tot zelfs 5 procent. Volgens experts is het wel nog te vroeg om in België verregaande conclusies te trekken.

En om terug te keren naar de coronacrisis: in een onderzoek van de Universiteit Antwerpen bij patiënten op de intensieve zorg komt het belang van luchtkwaliteit terug naar voren. Mensen moeten minder lang beademd worden als de buitenlucht minder vervuild was in de periode vóór hun opname in het ziekenhuis.

Meer