“Luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers voldoende beenruimte garanderen”

In de Verenigde Staten heeft een groep van zes Democratische senatoren er bij de Federal Aviation Administration (FAA) op aangedrongen de luchtvaartmaatschappijen te verbieden de afmetingen van de beenruimte tussen vliegtuigstoelen verder te verkleinen.

De senatoren wierpen daarbij op dat de luchtvaartmaatschappijen al minstens sinds de jaren negentig bezig zijn met het verkleinen van de stoelen. Dit kan volgens hen tot belangrijke veiligheidsproblemen leiden.

Veiligheid

De senatoren, onder leiding van Chuck Schumer, wezen erop dat de afstanden tussen de zetterijen, die de beenruimte bepalen, de jongste decennia van 81 centimeter tot 71 centimeter is afgenomen, terwijl de stoelbreedte van 48 centimeter tot amper 41 centimeter is gekrompen.

“Wij dringen er bij de luchtvaartautoriteiten op aan om de veiligheidsfactoren die van invloed zijn op de stoelafstand – breedte en lengte – grondig te herzien en ervoor te zorgen dat deze veiligheidsfactoren rekening houden met het hele Amerikaanse publiek”, brachten de senatoren in een schrijven aan Bill Nolen, directeur van de Federal Aviation Administration, naar voor.

“Dit betekent dat er ook rekening moet worden gehouden met kinderen, ouderen en gehandicapten. We vragen dan ook dat onmiddellijk elke vermindering van de grootte, breedte of hoogte van stoelen in vliegtuigen, de hoeveelheid beenruimte per stoel en de breedte van de gangpaden te verbieden totdat een definitieve regel is uitgevaardigd.”

De sectororganisaties Airlines for America en de International Air Transport Association (IATA), die de luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigen, stelden in een reactie van mening zijn dat de luchtvaartautoriteit geen voorschriften moet uitvaardigen waarin minimumafmetingen voor zitplaatsen worden vastgesteld.

“De afmetingen van de zitplaatsen zijn door de autoriteiten al grondig bestudeerd”, merkten de koepelorganisaties op. “Daarbij is men tot de conclusies gekomen dat de huidige afmetingen en configuraties aan alle veiligheidsnormen voldoen.”

Winstmarges

Vier jaar geleden had het Amerikaanse Congres nog opgemerkt dat de luchtvaartautoriteit binnen het tijdsbestek van een jaar voorschriften rond de minimumafmetingen voor passagiersstoelen – met inbegrip van minimumafmetingen voor de breedte en lengte van de stoelen en de afstanden tussen de zettelrijen – diende uit te voeren om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen.

Vorige maand hoorde een Amerikaans hof van beroep de argumenten van een belangengroep voor reizigers die erop aandrong de autoriteiten op te dragen minimumafmetingen voor zitplaatsen in passagiersvliegtuigen vast te leggen.

Geen minimale stoelafmetingen

Momenteel gelden er in de Amerikaanse luchtvaart geen minimale stoelafmetingen. De huidige regels vereisen dat luchtvaartmaatschappijen de passagiers binnen een tijdsbestek van negentig seconden uit hun vliegtuigen moeten kunnen evacueren. Er werden echter geen eisen over de stoelgrootte gesteld. De Federal Aviation Authority merkte vier jaar geleden op zich niet over de stoelgrootte te willen uitspreken.

Waarnemers merken erop dat de marges van de luchtvaartmaatschappijen onder druk zouden kunnen komen indien de vliegtuigen zouden moeten worden aangepast en stoelen zouden moeten worden verwijderd.

De Amerikaanse Federal Aviation Authority merkte nog op in maart een studie over de evacuatie van vliegtuigen te hebben had uitgebracht en dat rapport in augustus voor commentaar had opengesteld. Daarop zou de Amerikaanse luchtvaartautoriteit nagenoeg 25.000 commentaren hebben ontvangen.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.