Luchthaven Venetië wil overschakelen op waterstof

De Italiaanse luchthavenbeheerder Save Group heeft met vliegtuigbouwer Airbus en de Società Nazionale Metanodotti (Snam), beheerder van het Italiaanse gasnet, een princiepsovereenkomst getekend voor het gebruik van waterstof als duurzame energiedrager. Luchthaven Venice Airport moet het speerpunt van het project worden.

De drie bedrijven hebben aangekondigd een gemeenschappelijke strategie te delen om de uitstoot van broeikasgassen door de luchthavenactiviteiten te helpen verminderen.

In eerste instantie zullen de duurzame toepassingen worden geïntroduceerd op de Italiaanse luchthaven Aeroporto di Venezia Marco Polo. De Save Group is in Italië ook uitbater van luchthaven Aeroporto di Venezia-Treviso.

Sustainable capital

De samenwerking moet betrekking hebben op een brede waaier van activiteiten. In eerste instantie zal door de partners worden gekeken waar mogelijke innovaties kunnen worden toegepast. Daarop zouden een aantal proefprojecten worden geïdentificeerd, om vervolgens eventueel op grote schaal te worden toegepast.

Marco Alverà, chief executive van Snam, wees er in een commentaar op dat waterstof een belangrijke oplossing kan vormen voor de bevordering van ecologische duurzaamheid in de luchtvaartsector.

“Waterstof biedt mogelijkheden voor sectoren die met andere toepassingen moeite ervaren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen”, betoogde hij. Hij wees daarbij niet alleen naar de luchtvaart, maar ook naar onder meer de scheepvaart en ander zwaar vervoer.

Het project kadert volgens Alverà echter ook in het kader van het initiatief  “Venice World Sustainability Capital”, waarvan Snam een ​​van de oprichters is. Venetië is immers een stad die voor ecologische problemen, zoals de klimaatverandering, bijzonder gevoelig is.

Het is volgens Alverà dan ook belangrijk om in de regio naar een emissieloze economie te streven. De topman van Snam betoogt dat de luchtvaart hierin een belangrijke rol kan vervullen.

Prototypes

Ook Monica Scarpa, chief executive van de Save Group, merkt op dat de overeenkomst voor het bedrijf een belangrijke stap betekent in het streven naar de ecologische transitie en de uitbouw van uitstootarme luchthavens. “Dankzij de samenwerking kan de expertise rond waterstof over een hele keten worden gedeeld”, aldus Scarpa.

Onder meer zal worden bekeken op welke manier een infrastructuur kan worden gebouwd die zowel de vliegtuigen als de luchthavenvoertuigen kan toelaten waterstof te tanken. Tevens wordt volgens de initiatiefnemers gekeken naar mogelijkheden om een intermodale synergie met het wegtransport en het spoorvervoer te kunnen realiseren.

Voorlopig heeft waterstof zijn weg naar de commerciële luchtvaart nog niet gevonden. Vliegtuigbouwers produceerden tot nu toe immers uitsluitend slechts enkele prototypes die op waterstof kunnen vliegen.

Deadlines komen echter snel dichterbij. De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft immers al aangegeven tegen midden volgend decennium zijn eerste emissievrije commerciële vliegtuig op de markt te willen brengen.

Meer