4 redenen waarom liegen op je CV een slecht idee is

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe betrekking, of gewoon van baan wilt wisselen, dan kun je soms het geluk hebben en een vacature tegenkomen die je heel graag in zou willen vullen. De vacature sluit bovendien bijna perfect aan op je kwaliteiten. Bijna is echter meestal niet voldoende. Je kunt bijvoorbeeld over alle benodigde vaardigheden beschikken, maar net die ene missen. Niet alleen op het moment dat je van baan wisselt, maar ook als je promotie wilt maken, dan kun je met dit probleem te maken krijgen. Je zou in dergelijke situaties kunnen besluiten om eerlijk te zijn over het feit dat je bepaalde vaardigheid mist, maar uiteraard dit ook kunnen negeren en hierover gaan liegen op je CV. Liegen op je CV is echter iets wat je beter direct uit je hoofd kunt zetten. De meest belangrijke redenen waarom je beter niet liegt op je CV hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet en van een korte toelichting voorzien.

1. Een leugen leidt al snel tot meerdere leugens

Op het moment dat je ons advies in de wind zou slaan en je op je CV gaat pronken met een vaardigheid die je niet bezit, dan kan dit al snel tot het vertellen van meerdere leugens leiden. Je zou namelijk kunnen redeneren dat het maar een klein dingetje is en dat de werkgever er niet zo zwaar aan zal tillen. Wellicht dat je zelfs met dit CV door de eerste screening komt en je uit zult worden genodigd voor een sollicitatiegesprek.

Tijdens dit gesprek zul je echter meestal niet ontkomen aan de vraag van je gesprekspartner naar die ene vaardigheid. Juist deze vaardigheid kan immers juist één van de meest belangrijke zijn voor de functie die je graag zou willen bekleden. Op dat moment zul je dus met een dilemma te maken krijgen: je kunt immers niet met een uitgestreken gezicht zeggen dat je een vergissing hebt gegaan en al zeker niet toegeven dat je over de betreffende vaardigheid gelogen hebt op je CV. 

Hoe je het ook wendt of keert, je zul in alle gevallen dus weer een nieuwe leugen moeten bedenken om je gesprekspartner geïnteresseerd te laten blijven in jou als potentiële werknemer. Je weet echter nooit hoever een dergelijke situatie uit de hand kan gaan lopen. Je hoeft je bijvoorbeeld alleen maar te bedenken wat er zal gebeuren op het ogenblik dat je de baan toegewezen krijgt, en je dus zult moeten blijven doen alsof je daadwerkelijk over deze vaardigheid beschikt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Met andere woorden: je heb gelogen tegen je ​​potentiële werkgever, maar ook zul je voortdurend moeten blijven liegen om de eerdere leugen in stand te houden.

2. Je zult altijd verstrikt in je leugens raken

Op het moment dat je een leugen gaat vertellen, dan loop je uiteraard automatisch een risico dat een ander de waarheid weet te achterhalen. Om die reden zul je jezelf af moeten vragen of je echt bereid bent om constant in een soort angst te leven. De waarheid kan immers altijd aan het licht worden gebracht. 

In het meest genante geval zal dat gebeuren wanneer je middenin het sollicitatiegesprek zit. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat je vragen krijgt waar je geen antwoord op weet te geven omdat dit betrekking heeft op de vaardigheid waar je niet over beschikt, maar waar je wel over hebt verteld dat je deze machtig bent. Daarnaast bestaat er uiteraard ook nog een reële kans dat één van je referenties je zal verlinken op het ogenblik dat je potentiële werkgever contact met hen opneemt. Je kunt, en mag, immers niet van deze mensen vragen om voor je te gaan liegen. 

Ook zul je je af moeten vragen of je, wanneer je het sollicitatieproces weet te doorlopen, je daadwerkelijk in staat zult zijn om alle werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Je weet namelijk van tevoren dat je niet alle vaardigheden beheerst die voor deze functie noodzakelijk zijn. Zodra er dingen zijn die je minder goed, of zelfs helemaal niet, lukken dan zullen direct al je collega’s te weten komen dat je gelogen hebt. Maar ongeacht op welke manier of op welk ogenblik je leugen wordt ontrafeld, zal het een enorme gênante vertoning voor je zijn. Je moet er toch niet aan denken dat je bij je leidinggevend wordt ontboden om vervolgens te horen te krijgen dat hij, of zij, op de hoogte is van je leugen. Waarschijnlijk weet je jezelf dan geen houding te geven en zou je het liefst wegzakken in een groot gat in de grond.

3. Je loopt een reële kans om je baan kwijt te raken

Wanneer het moment is aangebroken dat je leidinggevend je leugen heeft achterhaald, weet dat de gegevens op je CV niet kloppen en zelfs dat je een zekere tijd werkzaamheden hebt verricht waar je niet voor bevoegd was, dan zal de kans heel groot zijn dat hij, of zij, je de laan uit zult worden gestuurd. Het enige dat je hachje misschien nog zou kunnen redden, is het feit dat je je op een andere manier uitstekend werk hebt weten te verrichten. Toch zal je werkgever het vertrouwen in je kwijt zijn geraakt, zelfs op het ogenblik dat je een prachtig werkrelatie op hebt weten te bouwen. Deze werkrelatie zal nu ook de nodige deuken op hebben gelopen, of wellicht zelfs helemaal zijn vernietigd. 

In de regel zul je nu dan ook niet alleen moeten gaan zoeken naar een totaal andere baan, maar je zult eveneens de nodige uitleg moeten gaan geven aan potentiële werkgevers waarom je van deze baas je ontslag hebt gekregen. Je zou echter ervoor kunnen kiezen om te verzwijgen dat je hebt gelogen op je CV, maar dan zul je, zeker als je al enige tijd werkzaam bent geweest bij de werkgever waar je tegen hebt gelogen, uit moeten leggen waar het hiaat in je CV aan te wijten is.

Een ander belangrijk punt dat je zeker in je overwegingen mee moet nemen, is dat er eveneens financiële gevolgen voort kunnen vloeien uit het vertellen van een leugen op je CV. Je loopt dan immers bijvoorbeeld de kans dat je geen aanspraak kunt maken op je werkloosheidsverzekering, vanwege het feit dat je je ontslag te danken hebt aan het overtreden van de regels van je voormalige werkgevers. Je hebt namelijk de leugen willens en wetens in je CV gezet en daarnaast de situatie niet rechtgezet toen je daadwerkelijk de functie bent gaan bekleden.

4. De leugen zal je reputatie schade toebrengen

Door een leugen te vermelden op je CV en dit ook nog eens te handhaven als je eenmaal de baan hebt gekregen, zul je overigens niet alleen met financiële gevolgen te maken kunnen krijgen, zoals minder of geen inkomsten tijdens de werkloosheid en tijdens de periode dat je een nieuwe baan aan het zoeken bent. Je zou je verder zorgen moeten maken over de mate waarin het bedrog dat je hebt gepleegd je professionele reputatie schade toe zal brengen. 

Het vertellen van een leugen met betrekking tot je professionele vaardigheden kan bijvoorbeeld van invloed zijn op je kansen op een nieuwe baan. In een groot aantal gevallen zal de reputatieschade vooral afhankelijk zijn van het feit of je van plan bent om een nieuwe betrekking te zoeken binnen dezelfde bedrijfstak. Op het moment dat je werkzaam was in een bedrijfstak waar vrijwel iedereen elkaar kent, dan is de kans namelijk erg groot dat je iedereen kent (en dat is het geval in een groot aantal branches), dan kun je vaak een erg moeilijke tijd tegemoet gaan zien. Je slechte reputatie zal namelijk nog een aardige tijd je parten blijven spelen en steeds de kop weer opsteken als je weer gaat solliciteren.

Maar ook wanneer je in een andere bedrijfstak werk wilt vinden, kan het zijn dat je reputatie je vooruit gesneld is. Een potentiële werkgever zal ook nu immers weer je recensies natrekken en merken dat er iets scheef zat in je CV. In een heleboel gevallen zal dan eveneens het vertrouwen in je eerlijkheid tegen je kunnen gaan werken. Kortom: eerlijkheid voor alles zeker als je gaat solliciteren. Al in een oud gezegde wordt namelijk  gesteld dat: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel!

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20