Lage rentevoeten in de eurozone deden niet waar ze voor bedoeld waren

Ondanks de extreem lage rente spaarden gezinnen in verschillende landen van de eurozone nooit meer dan vandaag. België, maar ook Duitsland en Frankrijk behoren tot die landen. Het doel van die lage rente was nochtans om dat spaargeld richting investeringen te begeleiden. Uit een studie van de Franse zakenbank  Natixis blijkt dat dit allerminst is gebeurd.

Integendeel, schrijft de bank in een nota aan haar klanten. De lage rentevoeten die sinds 2014 werden geïntroduceerd hebben spaarders niet kunnen ontmoedigen, noch hebben ze de investeringen doen toenemen. Wel hebben ze voor een aanzienlijke kapitaalvlucht gezorgd, vooral richting de Verenigde Staten. De operatie mag dus als bijzonder inefficiënt worden bestempeld, schrijft de bank.

Ter illustratie voegt de bank een aantal grafieken toe.

Op een eerste grafiek is te zien hoe de rentevoeten in de eurozone (stippellijn) vanaf 2014 enkel zijn blijven dalen, terwijl het bbp stagneert (paarse lijn).

Rentevoeten nooit lager

Spaartegoed nooit groter

Een tweede grafiek vergelijkt de nationale spaartegoeden (paarse lijn) met de investeringsratio (grijs).  Het spaaroverschot, dat al in 2014 bestond, is nooit gereduceerd.

Grafiek 3c toont hoe de spaartegoeden die huishoudens op de bank hebben als percentage van het bbp sinds 2017 onevenredig stijgen.

Bedrijfsinvesteringen op niveau van 2006

Grafiek 3a geeft aan dat de bedrijfsinvesteringen nog maar net opnieuw hun niveau van 2006 hebben gehaald.

Lage rente zorgde voor kapitaalvlucht

Omdat de rentevoeten elders hoger liggen is ook sprake van een transfer van geld uit de eurozone naar andere landen in het algemeen en naar de Verenigde Staten in het bijzonder.  Op onderstaande grafiek de Amerikaanse staatsobligaties die de eurozone in bezit heeft.

Kapitaalvlucht leidde tot ontwaarding van de euro

Deze kapitaalvlucht, die in 2013 begon, ligt ook aan de basis van de ononderbroken ontwaarding van de euro, die nu al meer dan 10 jaar duurt (grafiek 6).

Conclusie

De sterk expansionistische monetaire politiek van de ECB en de daaraan gekoppelde lage rentevoeten:

  • hebben de spaarwoede van de inwoners van de eurozone niet getemperd.
  • kwamen de investeringsratio niet ten goede.
  • hebben een significante kapitaalvlucht op gang gebracht vanuit de eurozone naar de rest van de wereld. De eurozone financiert met andere woorden investeringen die in andere landen worden gedaan.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20