Kunnen we berekenen hoe lang de economie nodig heeft om zich van de coronacrisis te herstellen?

De crisis door het coronavirus in de eurozone leidt zeker tot een daling van het bruto binnenlands product (bbp) in de eerste helft van 2020. Dat terwijl het met 0,5 of 0,6 procent had kunnen stijgen. Maar kunnen we berekenen hoe lang we nodig zullen hebben om van deze crisis te herstellen?

In een nota aan klanten doet Patrick Artus, de hoofdeconoom van de Franse zakenbank Natixis, een poging aan de hand van een aantal grafieken.

De ervaring uit het verleden toont aan dat het verlies van bbp niet ongedaan kan worden gemaakt. Het is met andere woorden onomkeerbaar. Daarom is het niet zo moeilijk om de duur van de schok te berekenen als gevolg van de crisis. Het gaat om de verhouding tussen de omvang van de schok (verlies aan bbp, werkgelegenheid,…) en de potentiële groei van de eurozone.

De OESO had voor 2020 een economische groei van 1,1 procent vooropgesteld.

De crisis veroorzaakt door het coronavirus maakt die voorspelling nu waardeloos. Oorzaak daarvan is onder meer de daling van de activiteit in China (grafiek onder). Dan is er de beperking van de bewegingsvrijheid van de Italianen. Die kan volgens een voormalig Italiaans minister van Economie leiden tot een economische krimp van 10 à 15 procent. Ten slotte is er de instorting van een reeks economische sectoren. Denk aan transport en toerisme. Eerder dan een economische groei van 0,5 tot 0,6 procent in het eerste semester, dreigt dus een economische krimp.

Verloren bbp wordt nooit ingehaald

De geschiedenis leert dat het bbp dat tijdens de financiële crisis van 2008 – 2009 verloren ging, nooit werd ingehaald. Op onderstaande grafiek is te zien hoe de steile klim van de economie brutaal werd onderbroken. De economie zou zich daarna ook tegen een trager tempo herstellen. Dat verlies aan momentum is gelijk aan het verloren gegane bbp.

Hoe berekent men de tijd die verloren dreigt te gaan?

De coronacrisis zal een impact hebben op het bbp, de werkgelegenheid en de beurskoersen. Hoe lang zal het duren vooraleer deze economische indicatoren het niveau zullen terugvinden dat ze zouden hebben behaald zonder crisis?

De ‘verloren tijd’ is de tijd nodig om het niveau van bbp terug te winnen dat zou zijn gehaald zonder crisis. Op de grafiek is dus duidelijk te zien dat de tijd die verstrijkt tussen het verlies aan bbp als gevolg van de crisis en de potentiële economische groei kan worden ingeschat. Wanneer de economische groei het punt ‘T’ bereikt wordt opnieuw het niveau van voor de crisis bereikt.

Artus gaat ervan uit dat de potentiële groei van de eurozone 1,1 procent bedraagt en het bbp-verlies als gevolg van de crisis ook 1,1 procent. Volgens hem zal het dan ongeveer een jaar duren vooraleer het niveau van het bbp, de werkgelegenheid en de beurskoersen, zich zullen herstellen tot het niveau dat bij het einde van het eerste kwartaal had moeten worden bereikt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20