Kroatië voldoet alle voorwaarden voor toetreding tot eurozone

Kroatië voldoet aan alle economische criteria om begin volgend jaar tot de eurozone toe te treden, ondanks de stijgende inflatie. Dat zegt een rapport van de Europese Commissie. Van alle lidstaten van de Europese Unie die van de euro geen gebruik maken, is Kroatië volgens het rapport momenteel de enige partij die aan alle convergentiecriteria voldoet.

Daarom zegt de Europese Commissie voor te stellen om de euro in Kroatië in te voeren. Dit zou de eerste uitbreiding van de eurozone worden sinds de toetreding van Litouwen zeven jaar geleden.

Belangrijke stap

“Kroatië heeft nu een belangrijke stap gezet in de richting van de invoering van de euro”, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in een commentaar op het rapport. “Dit zal zowel de Kroatische economie als de euro zelf versterken.”

Het bericht werd ook in Kroatië goed ontvangen. “We zijn erg trots op dit succes en kijken uit naar alle voordelen die deze stap Kroatië zal opleveren, waarbij we ons echter ook bewust zijn van de verantwoordelijkheid van dit lidmaatschap”, beklemtoonde Boris Vujčić, gouverneur van de Kroatische Nationale Bank.

Elke twee jaar publiceert de Europese Commissie een convergentierapport waarin wordt onderzocht of lidstaten buiten de eurozone voldoen aan de convergentiecriteria die in de Europese verdragen zijn vastgelegd. Die criteria hebben betrekking op de prijsstabiliteit, overheidsfinanciën, duurzaamheid en wisselkoersen.

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt gemeten aan de hand van het overheidstekort en de overheidsschuld. De Kroatische schuldniveaus waren na de uitbraak van de coronapandemie twee jaar geleden dramatisch tot 87 procent van het bruto binnenlandse product gestegen, maar vorig jaar kon een inkrimping tot 80 procent worden gemeld.

“Deze niveaus van de overheidsschuld tonen een duidelijk neerwaarts pad”, voeren de analisten aan. “We hebben dan ook een aanzienlijk vertrouwen in het begrotingstraject van Kroatië.”

Inflatie

Op het vlak van prijsstabiliteit slaagde Kroatië er net in aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Over een periode van twaalf maanden tot april dit jaar mocht de inflatie daarbij de waarde van 4,9 procent niet overschrijden. Met een gemiddeld inflatieniveau van 4,7 procent slaagde Kroatië erin net onder die grens te blijven.

Nu Kroatië aan alle gestelde criteria heeft voldaan, moeten nog slechts enkele laatste stappen worden ondernomen om de toegang tot de eurozone mogelijk te maken. De staatshoofden van de Europese Unie moeten daarbij tijdens hun top eind juni hun politiek akkoord geven over de toetreding van Kroatië tot de eurozone. Ook het Europees Parlement stemt begin juli over een advies over de kwestie.

Pas dan zullen de ministers van Financiën van de Europese Unie midden juli een formele beslissing kunnen nemen om Kroatië tot de eurozone toe te laten. Indien er onderweg geen politieke problemen meer opduiken, kunnen Kroaten vanaf januari volgend jaar de Kuna door de euro vervangen.

(lb)

Meer