Kredietlimiet visa verhogen

In een heleboel gevallen is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de aanbieder van je Visa kaart om je kredietlimiet te verhogen. De voorwaarden die aan een dergelijke verhoging van het krediet zijn verbonden, maar ook de mogelijkheden kunnen echter per kaart en per aanbieder sterk uiteenlopen. Of een aanvraag wordt gehonoreerd zal bovendien afhangen van het vaste inkomen dat je elke maand binnenkrijgt en de gevraagde verhoging van de kredietlimiet. Door een verhoging van je kredietlimiet kun je namelijk meer geld lenen in de vorm van betalingen of geldopnames met je Visa kaart.

Toetsing van je kredietwaardigheid

Bij een aanvraag voor de verhoging van de kredietlimiet van je Visa kaart zal in de regel gevraagd worden naar je vaste inkomen. Daarnaast zal er een toetsing met betrekking tot je kredietwaardigheid uit worden gevoerd, net zoals dat gebeurde bij de aanvraag van deze kredietkaart. Op het moment dat je al een krediet, lening of andere kredietkaart hebt (of in het recente verleden hebt gehad), of bekend staat als wanbetaler dan zal de kredietlimiet van je Visa kaart in de regel niet verhoogd kunnen worden. De verstrekker van je Visa kaart zal het dan immers vaak niet verantwoord vinden om je nog meer ruimte te bieden om schulden op te bouwen. De kans op financiële problemen en wanbetaling zal in dergelijke gevallen immers toenemen,

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (afkort CKP) is in het leven geroepen om overmatige schuldenlast. Door het CKP worden alle kredieten geregistreerd die door particuliere natuurlijke personen af zijn gesloten, maar eveneens worden eventuele wanbetalingen met betrekking tot dergelijke schulden bijgehouden. Bij de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de aanvraag van een kredietkaart en de verhoging van de kredietlimiet, moet de verstrekker van je Visa kaart dit register raadplegen voordat er over kan worden tot toekenning van de gevraagde kaart en/of de verhoogde kredietlimiet.

Aanvragen van een verhoging kredietlimiet

Op het moment dat je de kredietlimiet van je Visa kaart wilt verhogen, kun je een aanvraag indienen bij de verstrekker van deze kaart. Dit kan zowel een bank als een andere financiële instelling zijn. De verstrekker van je Visa kaart zal vervolgens je aanvraag in behandeling nemen en de eerdergenoemde inkomens- en verplichte kredietwaardigheidtoetsing uitvoeren.

De aanvraag van een verhoging van de kredietlimiet van je Visa kaart kun je doen door middel van een speciaal formulier. Je vindt dit formulier doorgaans op de website van de aanbieder van je Visa kaart, en in bepaalde gevallen zijn dergelijke formulieren ook te verkrijgen in eventuele vestigingen van de betreffende bank of financiële instelling. Na ontvangt van het ingevulde formulier kan het enkele weken duren voordat je een bericht ontvangt of verzoek is aanvaard dan wel is afgewezen. De toetsing van je kredietwaardigheid bij het CKP kan immers behoorlijk wat tijd in beslag nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20