Kortste autostrade van de EU is… één meter lang

In Roemenië heeft ondernemer Stefan Mandachi op eigen initiatief een nieuwe autostrade aangelegd. Uiteindelijk bleek het traject zich echter over een lengte van amper één meter uit te strekken. Mandachi (33) wou met zijn initiatief dan ook vooral de armzalige toestand van het Roemeense autostradenet aanklagen. Roemenië heeft een van de kleinste netwerken van autostrades van de hele Europese Unie.

Het land, in oppervlakte bijna even groot als Groot-Brittannië, telt in totaal slechts 806 kilometer snelwegen. Vorig jaar opende Roemenië amper 58 kilometer nieuwe autostrades.

Frustraties

Stefan Mandachi, eigenaar van een keten van fastfood-restaurants, investeerde ongeveer 4.400 euro in zijn project. De nieuwe autostrade is symbolisch gebouwd op een stuk grond dat Mandachi in eigendom heeft naast een drukke hoofdweg in Suceava, een stad in de provincie Moldavië in het oosten van Roemenië. Dit deel van het land heeft geen enkele autostrade.

Mandachi had nationaal een agressieve campagne opgezet. Daarbij maakte hij duidelijk dat het probleem voor de Roemeense bevolking een grote bekommernis is. Mandachi had de Roemenen ook gevraagd om bij de opening van zijn autostrade het werk gedurende een kwartier neer te leggen. De campagne heeft in het hele land tot grote discussies geleid.

“De Roemeense burgers beginnen geïrriteerd te raken,” zegt ook Ionut Ciurea, directeur van de Pro Infrastructure Association, een organisatie die grote snelwegprojecten in Roemenië opvolgt. “Wanneer politici in Roemenië aan de macht komen, beloven ze over een periode van vijf jaar duizend kilometer autostrades aan te leggen. Dat is zelfs met de beste technologische middelen in werkelijkheid niet realiseerbaar.”

“Slechte wegen kosten de Roemeense economie nochtans miljarden euro per jaar. Volgens ramingen gaat ongeveer 2 procent van het Roemeense bruto binnenlands product door een gebrekkige toegang tot wegtransport verloren.”

Schandalen

Een aanzienlijk aantal projecten bleek tevens met corruptieschandalen te moeten afrekenen. Onder meer in het zuiden van Transsylvanië bleken grote problemen. Wegens ondeugdelijk werk moest de autostrade zelfs twee keer officieel werden ingehuldigd.

Na de eerste inhuldiging bleken immers nagenoeg onmiddellijk belangrijke herstellingen noodzakelijk. Wegens allerlei veiligheidsproblemen werd het hele project amper een jaar later stopgezet. Roemenië heeft ook het hoogste aantal verkeersdoden in de Europese Unie. Twee jaar geleden registreerde het land 98 verkeersdoden per miljoen inwoners. Dat is het dubbele van het gemiddelde van de Europese Unie.

“Elk jaar sterven er in Roemenië meer mensen dan het aantal slachtoffers van de revolutie drie decennia geleden,” zegt Mandachi.

Razvan Cuc, Roemeens minister van vervoer, gaf aan dat de weg van Mandachi illegaal moest worden verklaard. De bouwheer had immers nagelaten de nodige vergunningen aan te vragen. Cuc verklaarde anderzijds de frustraties van de ondernemer te begrijpen.

De minister erkende dat het geduld van vele Roemenen een limiet heeft bereikt. Volgens Mandachi is er echter meer nodig dan begrip. Hij benadrukt dat de regering daadwerkelijk actie moet ondernemen.

De Roemeense regering heeft inmiddels verklaard dat de bouw van een nieuwe autostrade in de buurt van de Moldavische stad Bacau zou worden aangevangen. Mandachi zegt echter te sceptisch te blijken. Ook dit jaar zal het volgens hem wellicht bij verklaringen blijven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20