Klimaatwijziging kan bierprijs verdubbelen

De klimaatverandering vormt ook voor de bierproducenten een belangrijke bedreiging. De opwarming van de aarde zal immers een invloed hebben op de teelt van gerst. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De problemen zullen volgens de onderzoekers wellicht de aanvoer op de markt limiteren en de prijzen van het product gevoelig opdrijven.

Vele regio’s met een aanzienlijke graanteelt zullen volgens de wetenschappers immers met meer frequente en intensievere periodes van extreme droogtes en hittegolven worden geconfronteerd.

Voeding gaat voor

“Veel landbouwers passen zich al aan de opwarming van de aarde aan,” zegt Eric Niiler, wetenschappelijk specialist bij het tijdschrift Wired. “Ze passen geavanceerde teelttechnieken toe om meer droogteresistente producten te creëren of introduceren efficiëntere irrigatiesystemen om water te besparen.”

“Het rapport van Steven Davis, milieuwetenschapper aan de University of California, suggereert echter dat veel regio’s niet zullen kunnen omgaan met de toekomstige droge omstandigheden. Zware klimaatincidenten zouden de wereldwijde bierconsumptie tegen het eind van deze eeuw met 16 procent kunnen doen dalen.”

“Men verwacht ook dat de gemiddelde bierprijzen zullen verdubbelen,” betoogt Steven Davis. “Geraamd wordt dat elke geografische markt op een andere manier zal worden beïnvloed. Hittegolven en extreme droogtes zouden veel boeren bovendien kunnen dwingen om hun gerst in eerste instantie aan hun veestapel te voederen in plaats van naar de brouwerijen af te voeren. Dat is logisch. Bier is een luxeartikel en het is belangrijker om eten op tafel te hebben.”

“De effecten van klimaatverandering worden door de ambachtelijke brouwers al gevoeld,” zegt Katie Wallace, milieuverantwoordelijke bij brouwer New Belgium Brewery in Fort Collins. “Vier jaar geleden werd de Amerikaanse gerstregio – Montana, North Dakota en Idaho – getroffen door een extreem natte en warme winter die ervoor zorgde dat de gewassen vroeg ontkiemden, waardoor grote voorraden nutteloos werden.”

“De boeren werden gedwongen om uit hun reserves te putten. Vorig jaar werd bovendien het noordwesten van het land getroffen door een ernstige droogte, waardoor de productie van hop in het gedrang kwam. De voorbije zomer werden gelijkaardige problemen opgetekend.”

Onderzoek

Chris Swersey, specialist voorraadketen bij de Amerikaanse Brewers Association, zegt echter dat de ambachtelijke bierproducenten al strategieën voor de toekomst uitwerken. “Achter de bevindingen van de studie moeten een aantal vraagtekens worden geplaatst,” beklemtoont hij.

“De auteurs gaan er immers vanuit dat de omvang en de locatie van de gerstproductie ook in de toekomst ongewijzigd blijft. In werkelijkheid kan worden vastgesteld dat de teelt al in noordelijke richting naar Canada verschuift. Bovendien wordt volop onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van winterharde gerstvarianten.

Ook Amerikaans marktleider Budweiser, een divisie van AB InBev, benadrukt in nieuwe rassen van droogteresistente teelten te investeren. “Er wordt volop gezocht naar de geschikte variëteiten en efficiënte technologieën,” getuigt Jessica Newman, directeur agronomie bij Budweiser.

“Het laboratorium voor gewaswetenschappen van Budweiser in Colorado werkt volop aan nieuwe varianten. Daarbij wordt gestreefd naar teelten die droogteresistent zijn en ook weerstand tegen ontkiemen hebben. Bovendien wordt ook gezocht naar toepassingen die minder water en chemicaliën nodig hebben.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20