Klimaatverandering is grootste bedreiging voor de gezondheid, zegt de WHO

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de klimaatverandering de grootste gezondheidsbedreiging waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Extreme weersomstandigheden veroorzaken duizenden doden en de gezondheidszorgsystemen verzwakken waar ze het hardst nodig zijn.

In het rapport, dat voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow is gepubliceerd, staat dat negen van de tien mensen sterk vervuilde lucht inademen. De verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt elk jaar miljoenen vroegtijdige sterfgevallen.

Verbod verkoop benzine-en dieselvoertuigen

“De aanbevelingen van de WHO om de klimaatverandering aan te pakken, omvatten een verbod op de verkoop van benzine- en dieselvoertuigen tegen 2030. Alternatieven, zoals elektrische voertuigen, moeten de luchtkwaliteit verbeteren, de gezondheid van de luchtwegen en hart- en bloedvaten verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers verminderen”, zegt de WHO.

De WHO drong er bij de regeringen ook op aan om de binnenlandse en buitenlandse steun voor fossiele brandstoffen stop te zetten. Ze moeten de subsidies tegen 2025 stopzetten en het gebruik van steenkool tegen 2030 geleidelijk afbouwen.

Naast andere suggesties in het rapport beveelt de WHO aan om de inspanningen voor het herstel van Covid-19 in overeenstemming te brengen met de doelstellingen die in de klimaatakkoorden van Parijs zijn vastgelegd.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20