Klimaatneutrale voertuigen kunnen busvervoer stimuleren

Het publiek zal sneller bereid zijn om met een bus te reizen wanneer blijkt dat van een klimaatneutraal voertuig gebruik kan worden gemaakt. Dat is de boodschap van een rapport van marktonderzoeker ComRes en het Zero Emission Centre of Excellence van het busbedrijf Go Ahead, gebaseerd op een enquête bij duizend respondenten in het Verenigd Koninkrijk begin december dit jaar.

Vastgesteld werd dat meerderheid van de respondenten toegaf dat de beschikbaarheid van een klimaatneutraal voertuig hen gemakkelijker zou aanzetten om voor busvervoer te kiezen. In de leeftijdsgroep tot vijfendertig jaar bleek dat cijfer zelfs nog verder op te lopen.

Positieve vooruitzichten

Uit het onderzoek van Go Ahead, de grootste busoperator van Londen, blijkt dat slechts 26 procent van de burgers busreizen als een duurzame vorm van vervoer beschouwt. Dat is vergelijkbaar met treinreizen, maar veel minder dan het aantal respondenten dat fietsen of lopen een duurzaam karakter meegeeft.

Wanneer echter aan de ondervraagden specifiek wordt verteld dat het voertuig waarmee de verplaatsing wordt gemaakt, door elektriciteit of waterstof wordt aangedreven, blijkt het busvervoer plots door 81 procent als een duurzame vorm van transport te worden beschouwd.

De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat 55 procent van de respondenten beklemtoonde eerder met de bus te zullen reizen indien zij wisten dat er een voertuig zonder emissies van broeikasgassen beschikbaar was.

In de leeftijdsgroep onder de vijfendertig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 66 procent. “Dit biedt uitzicht op een aanzienlijke toename van het busvervoer naarmate die vloot van diesel naar elektriciteit of waterstof overschakelt”, merken de onderzoekers op. 

Stimulans

Op de vraag welke stimulans hen ertoe zou aanzetten vaker met de bus te reizen, bleek een goedkoper vervoerbewijs met een score van 56 procent de meest populaire keuze. Daarna volgen een hogere frequentie (41 procent), een grotere hygiëne (34 procent), snellere verbindingen (34 procent), klimaatneutrale voertuigen (30 procent), duidelijker businformatie (23 procent) en een betere veiligheid (20 procent).

“Het is verrassend dat zo weinig mensen bussen als een duurzaam transportmiddel beschouwen”, benadrukt Louis Rambaud, directeur strategie van Go-Ahead, in een commentaar op de studie. “Dit type van vervoer is verantwoordelijk voor amper 2 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector, vergeleken met een niveau van 52 procent bij auto’s.”

“Openbaar vervoer is voor de reiziger een fundamenteel duurzame manier om zich te verplaatsen. Toch tonen deze bevindingen aan dat emissievrije bussen een gamechanger zijn. Indien we het publiek kunnen tonen dat bussen duurzaam zijn, kunnen miljoenen mensen worden overhaald om hun auto te laten staan ten gunste van het openbaar vervoer. Dit versterkt ook de waarde van de overheidssteun voor investeringen in uitstootvrije autobussen.”