Klimaatcrisis ondermijnt kinderwens van vele jongeren

Vele jongeren maken zich grote zorgen over de toekomst. Velen voelen zich daarbij in de steek gelaten door regeringen. Dat zegt een onderzoek van de organisatie Avaaz op basis van een enquête onder ongeveer 10.000 jongeren tussen zestien en vijfentwintig jaar in Australië, Brazilië, Finland, Frankrijk, India, Nigeria, de Filipijnen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De onderzoekers ontdekten dat vier op de tien jongeren wereldwijd aarzelen om kinderen te krijgen als gevolg van de klimaatcrisis.

Verraad

Bijna zes op de tien ondervraagden tonen zich bijzonder of extreem bezorgd over de klimaatverandering. Een vergelijkbaar aantal betoogde dat regeringen hen, de planeet of toekomstige generaties niet beschermden. Daarbij merkten velen op zich door de oudere generatie en regeringen verraden te voelen.

Driekwart noemde de toekomst angstaanjagend, terwijl ruimschoots de helft van mening was minder kansen te krijgen dan hun ouders. Bijna de helft gaf aan dat hun negatieve gevoelens over het klimaat hun dagelijks leven en functioneren beïnvloedden.

Jonge klimaatactivisten betoogden dat gevoelens van angst over het klimaat onder de huidige generatie jongeren inmiddels wijdverbreid zijn. “Veel jonge meisjes vragen zich af of het nog acceptabel is om kinderen te krijgen”, merken ze op.

“Dat lijkt een simpele vraag, maar het vertelt zoveel over de klimaatrealiteit waarin we leven. Anderzijds gebruiken vele jongeren die individuele angst als een bron van collectieve actie.”

Mensenrechten

De auteurs zijn van mening dat het falen van regeringen op het gebied van klimaatverandering volgens de wetgeving op de mensenrechten als wreedheid zou kunnen worden bestempeld. Een aantal jongeren hebben in dat kader de Portugese regering al voor de rechtbank gedaagd.

De onderzoekers voegden er aan toe verbijsterd te zijn door de omvang van het leed dat naar voor komt. “Chronische stress door klimaatverandering vergroot het risico op mentale en fysieke problemen”, waarschuwen ze.

“Indien de extreme weersomstandigheden nog verergeren, zullen ook de gevolgen voor de geestelijke gezondheid niet uitblijven. Het feit dat klimaatangst vooral jongeren treft, heeft te maken met feit dat deze leeftijdsgroep zich psychisch, sociaal als fysiek nog volop in ontwikkeling bevindt.”

De auteurs wijzen er nog op dat de angst het grootst lijkt in landen waar het klimaatbeleid van de overheid ondermaats blijft. De grootste bekommernis blijkt in zuidelijke gebieden. Bij de rijke landen blijken jongeren vooral in Portugal, dat herhaaldelijk door bosbranden is getroffen, een grote bezorgdheid te tonen.

Unicef ​​voerde recent al aan dat kinderen en jongeren over de hele wereld de grootste slachtoffers zijn van de klimaatcrisis. Daarbij werd opgemerkt dat één miljard kinderen door de klimaatproblemen extreme risico’s lopen.

(bzg)

Meer