Emissiehandel moet veel duurder worden om impact klimaatverandering te compenseren

Droogtes, overstromingen en tropische stormen veroorzaken niet alleen schade op korte termijn, maar remmen ook decennialang de economische groei. Om deze kosten te kunnen compenseren, zouden de emissietarieven sterk moeten worden opgedreven.

Dat is de conclusie van een internationale studie onder leiding van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa) in Wenen. Volgens de onderzoekers zou de kostprijs van de klimaatverandering tegen het einde van deze eeuw zes keer hoger kunnen liggen dan tot nu toe werd aangenomen.

Schade hoger dan gedacht

“Zelfs bij een scenario met een middelmatige opwarming zal het wereldwijde bruto sociaal product eind deze eeuw ongeveer 37 procent kleiner zijn dan in een situatie waarbij men een klimaatverandering had kunnen vermijden”, voert onderzoeksleider Jarmo Klikstra aan.

“Die schade is meer dan het dubbele van de impact van de Grote Depressie. Elke ton koolstofdioxide die wordt uitgestoten, zal de waarde van de wereldeconomie tegen het einde van deze eeuw met 3.000 dollar doen verminderen.”

“Die kost ligt veel hoger dan tot nu toe werd gedacht”, zeggen de onderzoekers nog. “De meeste schattingen gingen ervan uit dat de negatieve impact van branden, overstromingen, droogtes en andere gevolgen van de klimaatcrisis op de economische groei beperkt zou blijven. Er was aangenomen dat het economisch verlies slechts tot maximaal 7 procent zou kunnen oplopen.”

“Steeds vaker vindt men echter bewijzen van het tegendeel. De gevolgen van extreme weergebeurtenissen omvatten veel meer dan de loutere materiële verliezen. De analisten konden berekenen dat tropische cyclonen en overstromingen de economische groei van de getroffen landen meer dan tien jaar kunnen vertragen.”

Impact op klimaatbeleid

“Indien de economische gevolgen van de klimaatverandering op lange termijn worden meegerekend, zouden de emissietarieven tot 2.800 euro moeten oplopen om die negatieve impact te kunnen compenseren. In de emissiehandel van de Europese Unie wordt momenteel echter met een tarief van 60 euro per ton gewerkt.”

“In de kosten moeten niet alleen de rechtstreekse gevolgen van natuurrampen worden opgenomen, maar moet ook rekening worden gehouden met de economische schade die door de uitstoot van een ton koolstofdioxide – onder meer door verminderde gewasopbrengsten – wordt veroorzaakt,” betogen de wetenschappers.

“Op die manier kunnen de voordelen van klimaatbescherming – vergelijkbaar met een verzekering – in cijfers worden uitgedrukt. Hogere emissietarieven, die een eerlijker beeld van de situatie zouden schetsen, zouden op het klimaatbeleid een grote impact kunnen hebben.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20