Japanse beursgenoteerde bedrijven zien kwartaalwinsten met ruim 40 procent afkalven

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar hebben de beursgenoteerde bedrijven in Japan hun totale nettowinst met 41,3 procent tot 4,94 biljoen yen (36,2 miljard euro) zien terugvallen tegenover het kwartaal voordien. Dat blijkt uit een rapport van de financiële dienstverlener SMBC Nikko Securities, gebaseerd op een analyse van 891 Japanse bedrijven uit de Topix Index van de Tokyo Stock Exchange.

De terugval moet volgens de analisten worden toegeschreven aan de sterke stijging van de grondstofkosten onder invloed van de oorlog in Oekraïne. “Zelfs zonder het recordverlies van investeerder Softbank Group zouden de gecombineerde winsten van de beursgenoteerde bedrijven nog altijd met 16 procent zijn gedaald”, merkt SMBC Nikko Securities op.

Verwerkende industrie

Opgemerkt wordt dat zelfs in de verwerkende industrie, een sector die bij de economische heropleving na de coronapandemie het voortouw heeft genomen, het voorbije kwartaal een terugval moest worden gemeld. De gezamenlijke nettowinsten daalden in die sector met 18,3 procent tot 3,90 biljoen yen.

Bij de transportmiddelen, waartoe ook de autofabrikanten behoren, moest zelfs een daling met 36,5 procent worden opgetekend. Ook bij de staalproductie werd een inkrimping met 35,3 procent genoteerd.

In de voedselsector moest onder invloed van de stijgende materiaalkosten zelfs een achteruitgang met 47,7 procent worden geregistreerd. Daarentegen profiteerden energiegerelateerde activiteiten en de non-ferrosector van de hoge materiaalprijzen.

Ook buiten de maakindustrie verkleinden de winstmarges. Er moest daarbij gewag gemaakt worden van een terugval met 78,9 procent tot 649,3 miljard yen.

Wanneer het recordverlies van de Softbank Group uit die berekening wordt weggelaten, is er sprake van een achteruitgang met 9,9 procent tot 2,75 biljoen yen. In het zeetransport en de luchtvaart werden door de oplopende energiekosten grotere verliezen geleden. 

Chinese lockdowns

Hikaru Yasuda, analist bij SMBC Nikko Securities, schreef de kleinere gecombineerde nettowinst van beursgenoteerde bedrijven gedeeltelijk toe aan de verminderde productie bij de autofabrikanten, te wijten aan de aanhoudende aanvoertekorten door onder meer de lockdowns in China.

Bedrijven die zich op de binnenlandse vraag toespitsen zouden vooral hebben geleden onder het dubbele gewicht van de hogere materiaalkosten en de zwakkere Japanse munt. 

De totale omzet van de Japanse beursgenoteerde bedrijven liep tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 7,1 procent op tegenover het kwartaal voordien. Tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar was er sprake van een stijging met 11,4 procent.

Over het volledige fiscale jaar, dat in Japan eind maart wordt afgesloten, lieten de ondernemingen een gezamenlijke winst van 28,53 biljoen yen optekenen. Dat betekende nog altijd een stijging met 31,8 procent tegenover het jaar voordien.

Die winsttoename moet volgens SMBC Nikko Securities worden toegeschreven aan de waardeverminderingen van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. “Een zwakkere yen verhoogt de winsten van de exporteurs die in het buitenland worden verdiend wanneer ze worden gerepatrieerd”, stippen de analisten aan.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20