Italiaanse regering wil massale jacht op wilde zwijnen promoten

Italië moet zijn jachtwetgeving versoepelen, zodat een middel kan worden gevonden om actie te ondernemen tegen de invasie van wilde zwijnen waarmee het land wordt geconfronteerd. Dat heeft de Italiaanse regering aangekondigd. Het initiatief van regeringspartij Fratelli d’Italia (FDI) moet nog wel door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. Milieupartij Europa Verde heeft aangekondigd zich tegen het voorstel te zullen verzetten.

Waarom is dit belangrijk?

Op het Italiaanse platteland kunnen veel wilde zwijnen worden opgemerkt, maar de dieren worden ook steeds meer gesignaleerd in het centrum van de Italiaanse hoofdstad Rome. De everzwijnen worden door het huishoudelijk afval in de stad aangetrokken. Daarmee is de overlast van de wilde zwijnen een bijkomend gevolg van de chronische afvalproblemen waarmee Rome wordt geconfronteerd.

Grote overlast: De aanpassing aan de nationale jachtwetgeving werd aangebracht door Fratelli d’Italia (FDI), de partij van Italiaans premier Giorgia Meloni.

 • Door de nieuwe regelgeving wordt het vangen en doden van wilde dieren in stedelijke en beschermde gebieden toegelaten.
  • Dat mag echter alleen gebeuren door agenten van de lokale en regionale politie, boswachters en erkende particuliere jagers.
  • In de nieuwe wetgeving is verder bepaald dat de gedode dieren ook mogen worden opgegeten, op voorwaarde dat de Italiaanse gezondheidsautoriteiten een goedkeuring voor menselijke consumptie geven.

Optreden is noodzakelijk: Coldiretti, de federatie van de Italiaanse landbouwsector, reageerde tevreden op de hervorming van de wetgeving.

 • “Een snel ingrijpen is noodzakelijk”, beklemtoonde Ettore Prandini, voorzitter van Coldiretti. “Italië wordt overspoeld door 2,3 miljoen wilde zwijnen.”
  • “De everzwijnen blijken zowel in de steden als op het platteland zware overlast te creëren. De dieren komen steeds dichter bij woningen, scholen en parken.”
  • “De wilde zwijnen vernielen gewassen, vallen op de boerderijen dieren aan en veroorzaken geregeld verkeersongevallen.”
 • “De invasie wordt door de Italiaanse burgers als een echte noodzaak ervaren”, voerde Prandini nog aan. “Uit onderzoek is gebleken dat 81 procent van de Italianen van mening is dat gespecialiseerd personeel moet worden aangeworven om op de wilde zwijnen jacht te maken.”
  • “Per zesentwintig inwoners telt Italië momenteel ook één wild zwijn. De dieren veroorzaken elke 41 uur een ongeval en vormen met hun voorliefde voor afval ook een bedreiging voor de hygiëne en de gezondheid van de Italiaanse bevolking.”
  • “Bovendien vertegenwoordigen zij ook een gevaar voor het natuurlijk evenwicht van de ecosystemen, waarbij de wilde zwijnen voor een verlies aan biodiversiteit van zowel flora als fauna verantwoordelijk zijn.”
  • “Door het risico op een eventuele verspreiding van de Afrikaanse pest kunnen zij bovendien ook het Italiaanse culinaire aanbod in het gedrang brengen.”

Inbreuk tegen regelgeving: Angelo Bonelli, leider van de Italiaanse milieupartij Europa Verde, noemde de maatregel een zoethouder voor de jachtlobby.

 • Bonelli waarschuwde dat de ingreep in strijd is met de Italiaanse grondwet, maar tevens een inbreuk betekent tegen de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van natuurbescherming.
  • Bonelli gaf daarbij aan dat zijn partij zich niet alleen in het Italiaanse parlement tegen de nieuwe jachtgeving zal blijven verzetten, maar ook bij de Europese Unie klacht zal neerleggen.
  • Hij voegde eraan toe er van overtuigd te zijn dat de Europese Commissie in deze zaak de nodige stappen tegen Italië zal ondernemen.
 • Het Italiaanse parlementslid Francesco Michelotti, lid van Fratelli d’Italia, stelde echter niet te kunnen begrijpen dat iemand zich tegen de wet zou kunnen verzetten.
  • Een dergelijk initiatief kon volgens Michelotti alleen verwacht worden van personen die door een blinde ecologische ideologie zijn gedreven of van de elite die in exclusieve rijke stedelijke gebieden woont.
  • Er zijn volgens het parlementslid meer dan voldoende redenen om met de jacht op de wilde zwijnen in te stemmen.
   • Uit enquêtes blijkt dat 26 procent van de volwassen Italianen al minstens één keer oog in oog met een wild zwijn heeft gestaan. In de steden leven vele inwoners met angst.
   • Het aantal ernstige ongevallen met doden en gewonden op provinciale wegen door toedoen van de wilde zwijnen, heeft op tien jaar tijd een toename met 81 procent laten optekenen.
   • Op het platteland hebben de wilde zwijnen al 800.000 hectare vruchtbare grond vernield. “Dat gebied heeft niet alleen elke productiviteit verloren, maar staat nu ook bloot aan erosie en hydrogeologische instabiliteit”, merken voorstanders van de jacht op.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20