‘Israëlische diamantsector staat dicht bij instorting’

Het is helemaal niet zeker dat de Israëlische diamantindustrie de impact van de coronacrisis zal overleven. Dat heeft Yoram Dvash, voorzitter van de Israël Diamond Exchange, in een brief aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd.

Israël vormt samen met België en India de drie grootste diamantcentra van de wereld. Dvash waarschuwt echter dat de Israëlische diamantindustrie inmiddels op de rand van de instorting staat en wellicht alleen met hulp van de Israëlische regering kan worden gered.

Hij voegt eraan toe dat één van de historische pijlers van de Israëlische economie dreigt ondermijnd te worden.

Werkloosheid

‘Het coronavirus heeft de verkoop van diamanten compleet weggevaagd,’ betoogt Dvash in zijn brief aan de Israëlische regering. ‘Vele bedrijven zijn gedwongen hun activiteiten te staken. De pandemie kost de industrie meer dan 2 miljard shekel (510 miljoen euro).’

‘Sommige bedrijven moeten meer dan zes maanden sluiten. Tijdens de periode van maart tot mei daalde de export met meer dan 80 procent. De binnenlandse handel viel zelfs met 90 procent terug.’

Dvash voegt eraan toe te verwachten dat de crisis in de diamantsector 15.000 gezinnen met ontslagen zou confronteren. Bovendien moet volgen hem rekening gehouden met de impact op ondersteunend diensten zoals transport of beveiliging.

‘De situatie wordt van dag tot dag nijpender,’ aldus Dvash. ‘De nood neemt snel toe.’ In het schrijven verzoekt hij Netanyahu om aan de sector onmiddellijke financiële steun te vertrekken.

Dvash merkt daarbij op dat de geleverde inspanningen van de overheid tot nu toe onvoldoende resultaten hebben opgeleverd. ‘De implementatie verliep te traag en er was een ernstig tekort aan kredieten,’ aldus de voorzitter van de Israëlische diamantsector.

‘Er is een reëel gevaar dat de toekomst van de diamantsector, een van de oudste en meest centrale exportindustrieën van Israël, ernstig in het gedrang komt.’

In het schrijfven dringt Dvash er bij de Israëlische regering op aan het budget voor de kredietgaranties voor de sector te verhogen. Tevens vraagt hij subsidies voor diamantbedrijven in crisis.

Daarnaast stuurt hij ook aan op marketinginspanningen om het herstel van de sector te stimuleren. ‘De wereldhandel toont tekenen van herstel,’ aldus Dvash. ‘Het is dan ook cruciaal dat de Israëlische diamantindustrie niet achterblijft. Daarvoor is overheidssteun echter onontbeerlijk.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20