“Internet wordt tegen 2028 in twee gesplitst”

Ook het wereldwijde internet zal zich onder druk van de tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en China in twee platformen opdelen. Dat heeft Eric Schmidt, voormalig topman van de Amerikaanse technologiebedrijven Google en Alphabet, gezegd. Die splitsing zou zich volgens Schmidt over tien tot vijftien jaar manifesteren.

Tijdens een debat, georganiseerd door investeerder Village Global, suggereerde econoom Tyler Cowen dat men in de toekomst mogelijk rekening zou moeten houden met een versplinterd internet, waarbij diverse online territoria met verschillende voorschriften en beperkte onderlinge contacten zouden worden gecreëerd.

Volgens Schmidt zal er wellicht geen grote versplintering komen, maar wel waarschuwde hij voor een waarschijnlijke opdeling van het internet in twee afzonderlijke invloedssferen die onder de leiding van enerzijds China en anderzijds de Verenigde Staten zouden staan.

Digitale invloedssfeer

“China kent op dit ogenblik een fenomenale online economische activiteit,” liet Schmidt verstaan. “Inmiddels vertegenwoordigt het internet in China een groter percentage van het bruto binnenlandse product dan in de Verenigde Staten. Er is hier dan ook sprake van gigantische bedragen.”

“Het Chinese internet is bovendien niet alleen een nationale kwestie. Door de globalisering zal het land ook online op de internationale markt naar een grotere invloed streven. Men mag dan ook verwachten dat China zich in verschillende online producten en services als een internationaal leider zal opwerpen.”

“Gevreesd moet worden dat samen met deze producten en services een andere vorm van leiderschap, met onder meer een grotere censuur en controle, zal worden geïntroduceerd,” beklemtoonde Schmidt.

“Ook het Belt and Road Initiative – waarbij een zestigtal landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië zijn betrokken – zal mogelijk instaan voor de verdere spreiding van de Chinese online visie. Dat model dreigt ook een gedeeltelijk verlies van vrijheid te omvatten.”

Reële waarde

Schmidt benadrukte ook het innovatief karakter van vele digitale Chinese producten en services, zoals mobiele betalingen, maar wees er tevens op dat deze initiatieven ook massaal door de bevolking worden geadopteerd.

Verder stelde de voormalige Google-topman nog dat ondernemers producten en diensten zouden moeten creëren die niet alleen een verslavende impact hebben, maar daarentegen een reële waarde creëren.

Hij voegde er verder aan toe dat onvoldoende bedrijven met de beste parameters werken. “Er wordt teveel aandacht besteed aan omzetgroei op korte termijn en de belangen van de aandeelhouders,” beklemtoonde hij.

“Te weinig inzet blijkt daarentegen voor het welzijn van de gebruikers en de maatschappij en de gezondheid van hun bedrijven op langere termijn.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20