Installatie laadpunten kan groeiende verkoop elektrische wagens niet volgen

De verkoop van elektrische wagens kent een sterke groei, maar de installatie van openbare oplaadpunten kan dat tempo niet volgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Bloomberg New Energy Finance. Tevens wordt opgemerkt dat de vloot elektrische wagens in China naar zijn omvang meer openbare laadpunten ter beschikking heeft dan in Europa of de Verenigde Staten.

Eind vorig jaar werden wereldwijd per geïnstalleerd openbaar oplaadpunt 9,2 elektrische wagens geteld, tegenover 7,4 voertuigen het jaar voordien. “Die stijging is niet verwonderlijk, aangezien de verkoop van elektrische wagens vorig jaar een sterke opstoot heeft gekend”, benadrukt Bloomberg daarbij.

Nuances

“Wereldwijd werden vorig jaar 6,6 miljoen elektrische voertuigen verkocht, terwijl de groei van de laadinfrastructuur meer in lijn lag met de historische gemiddelden”, merkt Bloomberg op. “Achter deze wereldwijde data gaan echter veel nuances schuil.”

“In China liet de verkoop van elektrische wagens weliswaar een record optekenen, maar tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat het netwerk openbare laadpunten met eenzelfde tempo opliep. De verhouding tussen de vloot elektrische wagens en het aantal beschikbare laadpunten blijft al een viertal jaar relatief constant.”

“Dit komt door de enorme druk die in China wordt uitgeoefend om de laadinfrastructuur uit te breiden. Meer dan de helft van de openbare laadpunten die wereldwijd zijn gebouwd, zijn in China terug te vinden.”

“In de Verenigde Staten is de verkoop van elektrische wagens daarentegen beduidend sterker gegroeid dan de uitbreiding van het netwerk laadpalen”, voert Bloomberg nog aan. “Dat is zeker het geval in Europa, waar de verkoop van elektrische wagens al drie jaar op rij een sterke toename kent.”

“In Duitsland is er nu een openbaar laadpunt beschikbaar voor twintig elektrische voertuigen. Drie jaar geleden werden nog acht elektrische wagens per Duits laadpunt gemeld.”

Appartementen

Voor die verschillen zijn volgens Bloomberg echter ook logische verklaringen. “In China wonen veel meer mensen in hoge appartementsgebouwen”, zeggen de onderzoekers. “Daardoor is het veel minder gemakkelijk om een individueel particulier laadpunt te voorzien, zodat een groter aantal openbare installaties ter beschikking moet worden gesteld.”

“In sommige buitenwijken in de Verenigde Staten beschikken daarentegen vaak tussen 80 procent en 90 procent van de eigenaars van een elektrisch voertuig over een particulier laadpunt in de garage van zijn eigen woning.”

“Een groter netwerk laadinstallaties is uiteraard positief, vooral rekening houdend met de verdere groei van het elektrische wagenpark dat de volgende jaren nog mag worden verwacht”, stipt Bloomberg aan. “Toch moeten er daarbij ook een aantal opmerkingen worden gemaakt.”

“Het hoeft immers niet negatief te zijn dat er per openbare laadinstallatie meer wagens moeten worden bediend. Hierdoor zal het financiële rendement van de installatie immers worden opgevoerd en zal de winstgevendheid van het aanbod worden verbeterd.”

Evenwicht

“Er moet hier naar een evenwicht worden gezocht”, meent Bloomberg. “Veel stations worden onderbenut. De meeste snelladers hebben tussen de acht en tien klanten per dag nodig om de belegger een behoorlijk rendement te kunnen aanbieden. Maar wanneer de bezettingsgraad te hoog wordt, kunnen chauffeurs gefrustreerd raken omdat de laadstations zijn bezet.”

Op langere termijn verwacht Bloomberg voor openbare laadpunten een bezettingsgraad tussen dertig en veertig voertuigen per dag. “Noorwegen, de meest mature markt voor elektrische voertuigen, bevindt zich momenteel in dat stadium”, zeggen de onderzoekers.

(lb)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20