Inkrimping euro en dollar op wereldwijde geldmarkt zet zich door

De euro vertegenwoordigde vorig jaar 20,5 procent van de wereldwijde deviezenreserves. Dat betekende een lichte stijging tegenover het jaar voordien, toen een aandeel van 20,3 procent werd genoteerd. Het aandeel van de euro op de internationale kredietmarkt daalde tegelijkertijd van 22,4 procent naar 22,1 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB).

‘De voorbije periode, in de nasleep van de Europese schuldencrisis, is het wereldwijde gebruik van de euro stelselmatig gedaald,’ schrijft het persbureau Reuters. ‘Aan die trend is vorig jaar min of meer een einde gekomen. Maar anderzijds moet worden vastgesteld dat de hoop op een grotere vraag naar de euro niet niet is ingevuld.’

Tweede plaats

‘De euro werd meer dan twintig jaar geleden gelanceerd,’ benadrukt Reuters. ‘Tijdens die periode moest de Europese munt echter altijd de Amerikaanse dollar als belangrijkste valuta van de wereld laten voorgaan. De Europese Commissie doet nochtans aanzienlijke inspanningen om de positie van de Europese munt op de wereldmarkt te versterken.’

‘Dat moest de Europese Unie toelaten om zijn afhankelijkheid van de dollar tijdens een periode van wereldwijd oplopende handelsspanningen te verminderen. De euro blijft echter met een aantal structurele problemen geconfronteerd. De gefragmenteerde Europese banksector is daarvan een kenmerkend voorbeeld. Ook moet worden vastgesteld dat een eengemaakte Europese geldmarkt nog altijd geen feit is.’

‘Bij internationale deposito’s buiten de eurozone bleef de rol van de Europese munt grotendeels ongewijzigd,’  zegt de ECB. ‘Het aandeel van de euro in de uitstaande internationale leningen is met 1 procentpunt gestegen.’

Diversificatie

‘Net zoals de euro heeft de dollar het voorbije decennium tegenover andere valuta, zoals de Japanse yen en het Britse pond, marktaandeel verloren,’ merkt Reuters op. ‘Samen vertegenwoordigen de dollar en de euro echter nog altijd meer dan 80 procent van de wereldwijde deviezenreserves.’

‘Het aandeel van de Amerikaanse dollar daalde het voorbije jaar verder tot het laagste niveau in twee decennia,’ voert de ECB aan. ‘Dat wijst erop dat de trend naar een geleidelijke diversificatie van de wereldwijde reserveportefeuilles zich verder doorzet.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20