Inkomsten uit bitcoin: moet u daar belastingen op betalen?

Stel, u slaagt erin om stevige winst te behalen als u bitcoins verkoopt. Moet u daar dan belastingen op betalen? En hoeveel? De vragen zijn eenvoudig, de antwoorden zijn helaas iets omslachtiger.

Zoals we hier al eerder omschreven, bestaat er bijzonder weinig wetgeving op het vlak van blockchain en cryptomunten. Een wettelijk kader is er niet, dus dat uit zich op het vlak van fiscaliteit in ons land. Pas in 2017 stapte een informaticastudent naar de Dienst Voorgaande Beslissingen (DVB) om te vragen hoe winsten uit cryptogeld belast zouden worden.

Drie belastingtarieven

Qua belastingen zijn er drie opties. De inkomsten uit virtuele munten kunnen gezien worden als een beroepsinkomen (met belastingtarieven tussen 25 en 50 procent). De winsten uit cryptomunten kunnen fungeren als een divers inkomen (met een vast belastingtarief van 33 procent). De laatste piste, waarbij de inkomsten uit cryptocurrency belastingvrij zijn, is de leukste.

33 procent belastingen? Of niets?

In het geval van de student besliste de DVB dat het hier om een beroepsinkomen gaat. De student had trouwens een applicatie voor automatische aan- en verkoop van bitcoins ontwikkeld. Maar, voegde de DVB er in een nieuwsbrief aan toe, ‘beleggingen in virtuele munten vormen hebben doorgaans een speculatief karakter en de inkomsten vormen bijgevolg diverse inkomsten.’ Tussenconclusie: u moet 33% belastingen betalen op inkomsten van cryptomunten.

Er is echter een achterpoortje, uiteraard. Let op het woord ‘doorgaans’. Volgens de Dienst Voorgaande Beslissingen kunnen de inkomsten uit virtuele munten ook niet-speculatief zijn, als het om een normaal beheer als goede huisvader gaat. Een persoon die bijvoorbeeld in 2010 bitcoins kocht en die pas recent met winst verkocht, zou eigenlijk niet belast mogen worden. Het gaat hier namelijk over een ‘normaal beheer van privévermogen’, waaruit volgt dat de winst uit cryptomunten vrijgesteld is van belastingen.

Wat met professionele traders en miners?

In de bovenstaande gevallen gingen we ervan uit dat de inkomsten uit cryptomunten verkregen worden als een soort van bijverdienste. Als u daarentegen een professionele trader of miner van virtuele munten bent, dan ziet de DVB die inkomsten als beroepsinkomen. Dat betekent dat traders van cryptomunten belastingen betalen tegen de gebruikelijke tarieven, tussen 25 en 50 procent. Speelt u zelf weleens met het idee om trader te worden, dan kunt u hier lezen hoe dat in zijn werk zou gaan. Ook over zelf minen, geven we hier graag een woordje uitleg.

Voor de volledigheid geven we hieronder nog een overzicht van de bedragen en schijven die professioneel traders of miners moeten betalen. Dit zijn de cijfers voor de belastingaangifte van 2019.

BelastingschijfInkomensschijfBelastingtarief
10 tot en met 12.990 euro25 procent
212.990,01 tot en met 22.290 euro40 procent
322.290,01 tot en met 36.660 euro45 procent
4meer dan 39.660,01 euro50 procent

Maar de fiscus kent uw winsten uit bitcoin niet…

En er is nog een zeer belangrijke kanttekening. In principe weet de belastingdienst niet hoeveel bitcoins of andere virtuele munten iemand bezit. De handel in cryptocurrency verloopt via online (en buitenlandse) platformen, dus de Belgische fiscus heeft er geen inzage in. Daarom zouden beleggers, professionele traders of professionele miners van cryptomunten zelf hun winst moeten aangeven, wat ze dus waarschijnlijk niet zullen doen. De overheid moet er alvast niet op rekenen dat miners en traders spontaan zelf hun inkomsten uit virtuele munten zullen aangeven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20