Indrukwekkende groep tekent “Wintermanifest” dat pleit voor ander coronabeleid met minder nadruk op enge virologische aanpak

Meer dan honderd Belgische wetenschappers, academici en kunstenaars ondertekenden het “Wintermanifest voor een collectief pandemiebeleid“. Daarmee wil het collectief zijn zorgen bekendmaken over de crisisaanpak van de Belgische overheid. Ze onderstrepen een “gebrek aan een duurzaam pandemiebeleid”.

 • Meer dan honderd vakmensen uit diverse sectoren – gaande van virologen, psychologen en juristen tot figuren uit de kunstsector – ondersteunen de oproep van het manifest. Psychiater Dirk De Wachter, jurist Hendrik Vuye, filosoof Ignaas Devisch, epidemioloog Dirk Bonneux, auteur Saskia De Coster en theatermaker Michael De Cock zijn slechts enkele van de vele ronkende namen die laten weten zich achter de boodschap te scharen.
 • “Bijna twee jaar aanhoudende crisis, en een jaar nadat de coronavaccins beschikbaar werden, vinden de ondertekenaars van het manifest het tijd voor een grondige evaluatie en bezinning, met als doel een nog jaren aanslepend jojobeleid en een verdere polarisering te voorkomen”, zo luidt het.
 • Ze schuiven vijf eisen naar voor, die wel erg breed kunnen ingevuld worden:
  • “Doelgerichtheid met een langetermijnperspectief.”
  • Transparantie, tegensprekelijkheid, deontologie en effectieve communicatie.”
  • “Het belang van multidisciplinariteit, subsidiariteit en proportionaliteit.”
  • “Respect voor de grondvesten van een democratische rechtsstaat.”
  • “Aandacht voor de impact van sociaaleconomische ongelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid.”
 • Volgens de auteurs wordt het huidige beleid geteisterd door een gebrek aan langetermijnvisie, tunnelvisie en groepsdenken, een gebrek aan transparantie en vertrouwen, worden wetenschappelijke keuzes ongewenst verstrengeld met ethische keuzes en is er te weinig kritisch weerwoord te horen vanuit de media.
 • Niet bijzonder respectvol”, reageerde Marc Van Ranst, die zich blijkbaar aangesproken voelde over de kritiek op een te eng virologisch beleid, alvast in De Morgen.
 • Ook opvallend: in een scherpe tweet haalde Lieven Annemans, Gentse professor en voorzitter van het Relancecomité, gisteren uit naar het coronabeleid: “Zolang het beleid mee aangestuurd wordt door een handvol narcistische sociopaten die een coalitie vormen met een hebzuchtige elite, terwijl anderen uit lafheid en onwetendheid toekijken, is het moeilijk overeind te blijven.”
 • Dat leverde dan weer een reprimande op van de rector van de UGent, Rik Van de Walle. Hij noemde die uitspraak “zowel beschamend als schandelijk”. Ook collegae reageerden niet opgetogen: “Was Annemans niet, als voorzitter van dat Relancecomité, mee een adviseur?” In De Standaard nam Annemans zijn woorden niet terug: “Men zou zich beter afvragen waarom iemand die zo minzaam en vredelievend is, toch zulke scherpe uitlatingen doet.”

Met bijdragen van Louis Peckstadt.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.