Kan India door investeringen in infrastructuur de werkloosheid drukken?

India, de snelst groeiende economie ter wereld, zet in op extra jobcreatie door riant te investeren in de infrastructuur. Economen reageren sceptisch.

Waarom is dit belangrijk?

India zou dit jaar China inhalen als het meest bevolkte land ter wereld. Daarnaast zou het land tegen 2031 zijn economie verdubbelen. Het BBP zou jaarlijks gemiddeld groeien met 6,3 procent tot 2030. Op die manier zal India de derde en vierde grootste economieën ter wereld, namelijk Japan en Duitsland, inhalen. Daarom anticipeert India op de nood aan meer jobs.

In het nieuws: De Indiase regering van premier Narendra Modi wil de kapitaaluitgaven met 33 procent verhogen tot 120,6 miljard dollar om van India de snelst groeiende economie ter wereld te maken.

 • Het merendeel van die uitgaven is bedoeld voor infrastructuurprojecten die dan jobs zouden opleveren. Zo zou India jaarlijks 10.000 kilometer aan autosnelwegen en treinsporen aanleggen. Tussen 2014 en 2022 is trouwens het aantal luchthavens in India verdubbeld.
  • De focus op de investeringen in infrastructuur zijn vooral bedoeld om de transport in het land te verhogen.
 • Economen zijn echter sceptisch. Het verwachte aantal opgewekte jobs zou weleens lager kunnen uitvallen dan waar de regering op hoopt.
  • “De focus van de regering ligt verkeerd en het beleid gaat in tegen het creëren van werkgelegenheid op langere termijn.” Zo citeert CNBC Arun Kumar, een gepensioneerde econoomprofessor van de New Delhi Jawaharlal Nehru Universiteit.
 • Volgens de Wereldbank is er dringend nood aan meer jobs in India. Jongeren die aan universiteiten afstuderen zouden moeite hebben om werk te vinden. De jeugdwerkloosheid van 15 tot 24-jarigen steeg in 2021 tot 28,26 procent.
 • Ook het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt daalde van 26 procent in 2005 naar 19 procent in 2021.

Infrastructuurprojecten

Zoom in: De tewerkstelling in India valt op te delen in twee sectoren: een georganiseerde en niet-georganiseerde.

 • Bedrijven in de georganiseerde sector krijgen vergunningen van de regering en betalen belastingen. Werknemers hebben er vaste contracten en inkomens. Deze sector staat echter maar garant voor 6 procent van de totale tewerkstellingsgraad in India.
  • Bedrijven in de niet-georganiseerde sector hebben veeleer vrij spel en werven armere mensen aan, betalen ongelijke lonen uit en laten hun werknemers op ongeregelde uren werken.
 • Infrastructuurprojecten in India worden steeds meer afhankelijk van technologie en robotica, die onderdeel uitmaken van de georganiseerde sectoren. Economen zoals Arun Kumar pleiten dan ook voor overheidsinvesteringen in de niet-georganiseerde sector. Zolang de focus daar niet op ligt, zal er een te hoge werkloosheidsgraad blijven bestaan. Die lag in januari nog op 7,14 procent.
 • Daarbij zouden infrastructuurprojecten zelf ook minder jobs opleveren. In de jaren 50 zouden er nog 50.000 mensen worden aangenomen om een staalbedrijf te bouwen, maar door modernere bouwmanieren wordt dat al gereduceerd tot 5000. Aldus zo beweren meerdere Indiase economen.

(fjc)

Meer