In welke mate heeft de mini-taxshift een impact op jouw financiële situatie?

Naast een akkoord over een verlaging van de energiefactuur hebben de regeringspartijen ook ingestemd met een mini-taxshift. Maar wat betekent dat juist voor jou?

Het waren drukken dagen voor de federale regeringspartijen. Ze moesten niet alleen een akkoord vinden over hoe ze de energieprijs kunnen verlagen, maar moesten ook de violen gelijk stemmen over een mini-taxshift, een verschuiving van belastingen.

“Bepaalde belastingen zullen verhogen en anderen zullen verlagen. Dat is een goede beslissing want het zorgt ervoor dat de koopkracht van mensen met een laag of gemiddeld inkomen verbetert”, liet premier Alexander De Croo (Open VLD) weten tijdens een persconferentie.

Verlaging bijzondere sociale bijdrage

Zoals eerder al werd aangekondigd, komt er een verlaging van de bijzondere sociale bijdrage. Die wordt dit jaar verlaagd met 200 miljoen euro. Bedoeling is om die heffing geleidelijk aan af te schaffen.

  • In de eerste fase zullen alleenstaande werknemers die tot 3.500 euro bruto per maand verdienen, jaarlijks 100 euro minder belastingen moeten betalen.
  • Een wettelijk samenwonend of getrouwd koppel krijgt een korting van gemiddeld 100 euro tot aan een gezinsinkomen van 7.000 euro bruto.
  • Voor feitelijk samenwonenden loopt de korting op tot 200 euro. Dit komt omdat ze elk afzonderlijk een belastingaangifte moeten indienen.

In oktober zei de regering nog dat alleenstaanden zo’n 50 euro per jaar korting zouden krijgen en gezinnen 150 euro. Ook de hoge inkomens zouden volgens de oorspronkelijke plannen in aanmerking komen. Maar die groep valt nu uiteindelijk toch uit de boot, op aandringen van de socialisten.

Verhoging werkbonus

De regering wil ook de werkbonus verhogen. De bovengrens wordt verhoogd tot een bruto maandloon van 2.840,61 euro. Tot nu toe is dat 2.771,79 euro. De onder- en bovengrens zullen afhankelijk zijn van de evolutie van het minimumloon. In april stijgt dat loon bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat de grenzen dan ook mee opschuiven.

Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van Sociale Zaken, zei tijdens de persconferentie dat vanaf 1 april het inkomen van mensen die voltijds werken en daarvoor een bruto maandloon van 1.800 tot 2.750 euro verdienen, netto met minstens 153 euro per jaar stijgt.

Er komt ook een verhoging van de minimumlonen. Die gaan (ook door de indexering) van 1.699 naar 1.800 euro.

Belastingverhogingen

Er kan natuurlijk geen sprake zijn van een mini-taxshift zonder dat de uitgaven gecompenseerd worden door nieuwe of hogere belastingen elders.

  • Om te beginnen is er de vliegtaks. Zo zal de overheid een belasting heffen van 10 euro op vluchten die korter zijn dan 500 kilometer. Voor langere vluchten binnen Europa bedraagt de taks 2 euro. En voor alle andere vluchten zal 4 euro aangerekend worden.
  • Daarnaast worden de accijnzen op sigaretten, sigaren en roltabak verhoogd.

Er komt ook een verstrenging van de regels over de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Het fiscale gunstregime voor bijvoorbeeld nacht- en ploegenarbeid en onderzoek en ontwikkeling geldt al jaren als een van de belangrijkste maatregelen tegen de loonhandicap.

“We gaan de onduidelijke criteria die vandaag bestaan, wegnemen. We maken het helderder en zullen een systematisch controlebeleid invoeren”, liet Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, tijdens de persconferentie weten.

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.