Federale regering heeft akkoord over vliegtaks: ook langere vluchten worden belast

De federale regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de vliegtaks. Die belasting zal niet enkel gelden voor korte vluchten. Ook wie buiten Europa vliegt, zal meer moeten betalen voor zijn vliegticket.

Tijdens de begrotingsopmaak werd afgesproken om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid stelselmatig af te schaffen. Dit jaar staat er al een verlaging van 200 miljoen euro op de agenda. De volledige afschaffing zal uiteindelijk 1,2 miljard euro kosten. Dat is ook de reden waarom er in schijven wordt gewerkt. Vanzelfsprekend moet die belastingverlaging wel gecompenseerd worden. Daarom zoekt de federale regering naar nieuwe inkomstenbronnen.

Akkoord over vliegtaks

Het kernkabinet zit sinds deze middag samen om de luiken van die taxshift te bespreken. Er is onder meer al een akkoord over hogere accijnzen op tabak en de hervorming van de regeling waarbij de werkgever een stuk bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten. Nu heeft de federale regering ook een consensus bereikt over de vliegtaks.

Concreet wordt er een vliegtaks van 10 euro geheven op vluchten van minder dan 500 kilometer. Volgens de regering vormt de trein een perfect alternatief voor kortere reisafstanden. Ook wie verder vliegt, ontsnapt niet aan de vliegtaks. Voor langere vluchten binnen Europa bedraagt de taks 2 euro. En voor alle andere vluchten zal 4 euro aangerekend worden. De belasting moet zo’n 30 miljoen euro in het laatje brengen.

Belastingverlaging voor wie?

Er is wel nog geen akkoord over hoe die belastingverlaging verdeeld moet worden over de verschillende inkomensgroepen. Technici zijn nu de verschillende scenario’s aan het te becijferen. CD&V en Open VLD zijn alvast voorstander van een systeem waarbij ook de hogere middenklasse geniet van de belastingverlagingen. Vooruit wil dan weer werken met een plafond, zodat de lagere lonen meer krijgen.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.