Dit oliebedrijf wil impact op milieu verminderen door Bitcoin te minen

Het Argentijnse olie- en gasbedrijf Tecpetrol wil zijn impact op het klimaat verminderen door Bitcoin te minen. Dat zal het doen met grote hoeveelheden overtollig gas die het nergens anders kwijt kan. 

Waarom is dit belangrijk?

Bitcoin minen vereist heel wat elektriciteit. Miners zijn om die reden continu op zoek naar goedkope vormen van energie om hun activiteiten verder te zetten. Steeds meer wordt daarbij energie gebruikt die anders verspild zou worden, zoals overtollig gas dat normaal gezien afgefakkeld wordt. 

In het nieuws: Tecpetrol heeft een deal gemaakt met een onbekend bedrijf uit de VS om overtollig aardgas te gebruiken om elektriciteit te genereren. De opgewekte stroom zal uitsluitend gebruikt worden om Bitcoin te minen.

  • Het gaat om aardgas dat normaal gezien niet gebruikt kan worden voor productieve doeleinden en dus geventileerd zou worden. Dat houdt eigenlijk in dat ongewenste gasvormige bijproducten bij de ontginning van olie in de atmosfeer worden geloosd, zodat de druk op het ondergrondse systeem afneemt. Een alternatief voor ventilatie is het affakkelen van gas. Beide oplossingen, hoewel noodzakelijk voor het winnen van olie, zijn zeer vervuilend voor het milieu.
  • De locatie waar Tecpetrol dit zal doen, gelegen in het noorden van de Argentijnse regio Patagonië, is zeer afgelegen. Daardoor is het zeer moeilijk om overtollig gas op te slaan en door te verkopen. Het bedrijf verkoopt al een deel van het gas aan de Amerikaanse oliereus Chevron, maar heeft een bovengrens bereikt van wat haalbaar is. Daardoor wordt nu elke dag zo’n 60.000 kubieke meter aardgas in de atmosfeer geloosd.
  • Omdat het bedrijf geen andere alternatieven heeft, is het ook niet mogelijk om zijn olieproductie op te drijven. Het kan immers maar een beperkte hoeveelheid gas per dag lozen. Dat terwijl het binnenkort een nieuwe oliebron wil aanboren in de regio, die zo’n 35.000 vaten per dag moet opleveren. 
  • Tecpetrol wil door Bitcoins te minen drie vliegen in één klap slaan. Door overtollig gas te gebruiken om de cryptomunt te winnen, wil het oliebedrijf eerst en vooral ruimte vrijmaken om meer olie te gaan ontginnen. Langs de andere kant wordt daardoor ook de impact op het milieu kleiner, omdat het gas niet rechtstreeks in de atmosfeer wordt gedumpt. Ten slotte zal Tecpetrol samen met zijn Amerikaanse partner winst maken door Bitcoins te minen.

De tijdlijn: Het project zal tussen eind oktober en begin november van start gaan. Hoewel het partnerbedrijf onbekend is, vertelde Tecpetrol-CEO Ricardo Markous aan het Argentijnse dagblad Río Negro dat het gespecialiseerd is in olieputten die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en die een oplossing nodig hebben om ontluchting te voorkomen. Het initiatief zal een beperkte levensduur kennen, omdat de olieput in kwestie beperkt is qua omvang.

Waarom Bitcoins?

Opgesomd: Bitcoins minen vereist veel energie vanwege het proof-of-work-mechanisme (PoW) dat wordt gebruikt in het Bitcoin-netwerk. 

  • Bitcoin gebruikt PoW om transacties te verifiëren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Miners moeten complexe wiskundige puzzels oplossen om dit te doen. Het vereist enorme rekenkracht om deze puzzels op te lossen, wat veel elektriciteit kost.
  • De energie die wordt gebruikt voor het minen van Bitcoins kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder fossiele brandstoffen (zoals kolen en aardgas), hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne- en windenergie), en kernenergie. Het hangt af van de locatie van de miningoperaties en de beschikbaarheid van energiebronnen in die regio.
  • Miners zijn zich bewust van de kritiek op het energieverbruik van Bitcoin en streven naar manieren om hun uitstoot te verminderen. Sommige miners verplaatsen hun operaties daarom naar gebieden waar goedkope en schone energiebronnen beschikbaar zijn, zoals gebieden met overvloedige hernieuwbare energie. Zij investeren ook in steeds efficiëntere mininghardware om meer berekeningen uit te voeren met minder energie.
  • Anderen maken dan weer gebruik van verspilde energie, zoals bij de olieputten van Tecpetrol. Het gaat niet enkel om gas dat normaal gezien geloosd zou worden, maar ook zonneparken, kernreactoren en waterkrachtcentrales die tijdens periodes met een lage vraag worden afgeschakeld. Bitcoiner en mining-analist Robert Warren schreef vorig jaar om die reden dat miners “de mestkevers van de energiesector” zijn. (ddw)
Meer