Immigratie in België steeg sinds 2010 met 37 procent: bijna 1 op elke 5 inwoners is niet in ons land geboren

De rijkelandenclub OESO, waarvan ons land deel uitmaakt, publiceerde donderdag haar jaarlijks migratierapport. Daarin wordt de migratie in 25 landen onder de loep wordt genomen, waaronder België.

Ons land telt nu 2,1 miljoen mensen die buiten onze landsgrenzen geboren zijn (17,7 procent van de bevolking). Het gaat om 51 procent vrouwen en 48 procent mannen. De meeste van deze mensen komen uit Marokko (11 procent), Frankrijk (9 procent) en Nederland (6 procent).

Het aantal immigranten in ons land nam sinds 2010 met ruim 37 procent toe

Wat staat er nog in het rapport met betrekking tot ons land?

  • In 2019 (het laatste jaar pre-covid) ontving België 113 000 nieuwe immigranten op langdurige of permanente basis. Een stijging van, 3,7 procent ten opzichte van 2018. 
  • Roemenië, Frankrijk en Nederland waren de top drie nationaliteiten van nieuwkomers in 2019. Van de top 15 landen van herkomst registreerde Afghanistan de sterkste stijging (1600) en Syrië de grootste daling (-800) in stromen naar België in vergelijking met het voorgaande jaar.

Wat kost migratie?

De OESO keek ook naar het kostenplaatje van migratie. Met andere woorden: “Wat kost migratie ons?” Weinig, blijkt:

  • “In alle landen is de bijdrage van immigranten in de vorm van belastingen en premies hoger dan de uitgaven die landen doen voor hun sociale bescherming, gezondheid en onderwijs”, schrijft de organisatie in dit verslag, dat haar 25 lidstaten bestrijkt voor de periode 2006-2018.
  • Maar… ”de totale nettobijdrage van immigranten aan de begroting was in de periode 2006-18 zeer klein, tussen -1% en +1% van het bbp voor de meeste landen.”

De situatie is niet in alle landen dezelfde, maar dit is vaak te wijten aan verschillen in de leeftijd van de migrantenbevolking: oudere migranten dragen minder bij dan de migranten in de werkende leeftijd.

Onderwijs

Het rapport waarschuwt tenslotte ook voor een daling van het bereikte onderwijsniveau wanneer op school sprake is van een concentratie van migrantenkinderen. 

In Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland en Zweden is dit meer dan een jaar minder scholing. Inheemse nakomelingen van immigranten die in gesegregeerde buurten wonen, hebben er doorgaans ook een lager opleidingsniveau.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20