Hommeles in de Vlaamse regering rond sociale woningen

Dat er ruis op de lijn zit in de Vlaamse regering is al langer geweten. Dat CD&V-voorzitter Joachim Coens ook de expliciete opdracht gaf aan de Vlaamse Parlementsleden om meer ‘profiel’ te gaan opzoeken, was ook bekend. Een en ander hangt samen met de huidige moeilijkheden in de relaties tussen de voormalige kartelpartners N-VA en CD&V, onder meer in de dossiers rond stikstof en de bouwshift.

  • Een tekenend dossier: de bouw van sociale woningen. Daarbij haalt Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) erg hard uit naar de bevoegde minister Matthias Diependaele (N-VA).
  • Die laatste kondigde deze week aan dat hij de budgetten voor sociale woningbouw niet opgebruikt krijgt. In de plaats wil hij nu goedkope leningen geven aan privéontwikkelaars, om zich op die markt te storten en zo de vraag in te vullen. Het gaat niet om kleine bedragen, maar om een half miljard euro.
  • Jans steigert daarover: “Het geld is er, maar Diependaele steekt stokken in de wielen om dan privéontwikkelaars te subsidiëren voor allesbehalve sociaal wonen. Dit is echt niet ernstig. Privébedrijven subsidiëren om te verhuren houdt geen steek, het is slecht beleid”, zo stelt ze in De Standaard.
  • Dat ook de oppositie moord en brand schreeuwt is niet zo verwonderlijk. “De Vlaamse regering geeft liever cadeaus aan bouwpromotoren dan dat ze het geld besteedt aan die mensen”, zo stelde Maxim Veys (Vooruit), terwijl An Moerenhout (Groen) het had over “onkunde en regelrecht slecht bestuur”.
  • Maar de kritiek van CD&V is lastiger: volgens Jans heeft de N-VA-minister de fusieoperatie tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen te lang laten aanslepen, waardoor ze achterstand in de bouw opliepen. Tijd voor een verzoeningsgesprekje dus, op het hoogste niveau van die Vlaamse ploeg.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.