Hoe wordt het rentebedrag per maand berekend?

Om het meeste uit je spaargeld te kunnen halen is het zaak om een zo hoog mogelijke spaarrente te verkrijgen. Het is dan belangrijk dat je weet hoe de spaarrente wordt berekend.

De rente van een spaarrekening (algemene rente) is de totale rente die deze rekening op zal brengen. Deze rente is opgebouwd uit:

  • een basisrente,
  • een getrouwheidspremie.

De berekening van deze twee aspecten zal echter niet op dezelfde wijze gebeuren.

Berekening van de basisrente

De basisrente wordt meestal op de volgende manier berekend. De geldsom die op een spaarrekening wordt gestort, zal rente op gaan leveren op de kalenderdag na de stortingsdag. Dit terwijl opgenomen geld een rente op zal brengen tot op de kalenderdag voor deze transactie.

De berekening van de rente zal worden gedaan over het werkelijk aantal dagen per jaar (365 rentedagen en een schrikkeljaar, 366 rentedagen). De rente zal één keer per jaar worden berekend en in de regel aan het einde van de maand december op de spaarrekening bij worden geschreven. De rente op spaarrekeningen is verder afhankelijk van een eventuele verplichte minimale inleg. Wanneer je een rekening stopzet, zal de opgebouwde rente worden uitgekeerd op het moment van stopzetting. De renteberekening doe je met behulp van de volgende formule:

(Spaargeld x Rente x (aantal dagen))/365.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let opgeld lenen kost ook geld!

Berekening van de getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie zal op basis van de basisrente worden berekend en bedraagt minimum 25 procent en maximum 50 procent van de maximale basisrente. De getrouwheidspremie kan dus van bank tot bank, maar ook van rekening tot rekening, sterk verschillen. Bovendien zal de basisrente altijd worden ontvangen, terwijl de getrouwheidspremie alleen toe wordt gekend op tegoeden die minimaal één jaar onafgebroken op de betreffende rekening hebben gestaan. Het totale bedrag aan rente is echter afhankelijk van de tijd dat het geld op een spaarrekening zal staan.

Berekening van de rente over een lening

In tegenstelling tot bij een spaarrekening dien je over geleend geld juist een rentevergoeding te betalen. In dit geval is de rente een vergoeding voor het verstrekken van een lening en het risico dat de kredietverstrekker hiermee loopt. Op het moment dat de inflatie hoog is, zal ook de rente hoger zijn. Dat wil onder andere zeggen dat een kredietverstrekker het uitgeleende bedrag door rente aan ziet groeien, maar tevens door de geldontwaarding ziet krimpen. Om die reden zal de reële rente worden berekend. Dit is het rentepercentage waar het percentage aan inflatie af is gehaald. In een formule ziet dit er als volgt uit:

Reële rente = nominale rente – inflatie.

Als gevolg van de inflatie zal ook het extra geld dat de rente oplevert in waarde zijn verminderd. Dat wil zeggen dat de reële rente lager is dan de nominale rente waarvan de inflatie reeds in mindering is gebracht. De reële rente kun je op de volgende manier berekenen.

(1 + nominale rente) = (1 + reële rente) * 1 + jaarlijkse inflatie)

Of

Reële rente = (1 + nominale rente)/ (1+ jaarlijkse inflatie) – 1

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20