H&M boycot voortaan leder afkomstig uit het Amazonewoud

Het Zweedse modebedrijf Hennes & Mauritz (H&M) heeft de aankoop van leder uit Brazilië voorlopig stopgezet. De beslissing van het concern is naar eigen zeggen ingegeven door een bekommernis over het leefmilieu. Daarbij verwijst de onderneming, de tweede grootste modeverkoper van de wereld, naar de massale bosbranden die Brazilië teisteren. Met zijn beslissing volgt het Zweedse bedrijf het voorbeeld van de Amerikaanse groep VF Corporation, die merken zoals Timberland, Vans en North Face in portefeuille heeft. VF Corporation had eerder al aangekondigd zich door de branden niet langer in Brazilië te zullen bevoorraden.

Het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), het Braziliaanse bureau voor ruimtevaart-onderzoek, maakt gewag van de zwaarste bosbranden in het Amazone-gebied sinds de start van dit decennium. De Amazone heeft een groot internationaal belang. Het gebied vormt immers het grootste tropisch regenwoud van de wereld. Daardoor is de Amazone een belangrijke klimaat-regulator.

Sancties

De massale bosbranden in de Amazone hebben Brazilië opnieuw in een internationale crisis terecht doen komen. De problemen hebben geleid tot publieke protesten. Ook diverse wereldleiders hebben hun bezorgdheid geuit. Zij vinden dat de regering van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro te weinig inspanningen deed om de Amazone te beschermen.

In Brazilië groeit anderzijds de vrees dat bedrijven zich uit het land zouden terugtrekken. De ondernemingen zouden immers negatieve publiciteit wegens de Amazone-branden willen vermijden. Ook het vooruitzicht van internationale sancties zouden daarin een rol kunnen spelen.

“De branden in de Braziliaanse Amazone-gebied vormen een grote ecologische dreiging,” voeren woordvoerders van H&M aan. “Daarbij is ook van mogelijke banden met de veehouderij, onder meer leverancier van leder, gewag gemaakt. Daarom heeft de onderneming besloten de aankoop van Braziliaans leder voorlopig op te schorten.”

“De maatregel zal van kracht blijven tot geloofwaardige garanties zijn verkregen dat de productie van leder geen bijdrage levert aan de milieuschade die de Amazone lijdt.” Het bedrijf voert wel aan slechts een klein deel van zijn ledervoorraden uit Brazilië af te nemen. Het merendeel zou door Europese producenten worden geleverd.

Volgens het Centre for the Brazilian Tanning Industry, de belangrijkste sectororganisatie van de Braziliaanse lederhandel, exporteerde het land vorig jaar voor 1,44 miljard dollar aan runderleder.  De grootste exportmarkten waren de Verenigde Staten, China en Italië.

Voorraadketens

Ginger Cassady, programmadirecteur van het Rainforest Action Network, benadrukte in een commentaar op de beslissing van H&M dat het bedrijfsleven tegenover het probleem van de ontbossing verplichtingen op langere termijn zou moeten aangaan. De ondernemingen zouden volgens hem de volledige verantwoordelijkheid voor hun voorraadketens moeten nemen.

“De aankondiging van H&M is een welkom en een krachtig signaal,” zegt Cassady. “Toch moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Beloftes moeten immers ook in praktijk worden omgezet.”

Mat Jacobsen, directeur bij de Amerikaanse leefmilieugroep Mighty Earth, heeft het over een zinvolle en concrete stap waarmee de bedrijven zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan de vernietiging van de Amazone.

Jacobsen noemt het nog belangrijker dat de ondernemingen met hun beslissing de financiële prikkel voor de verdere ontbossing van het gebied wegnemen. Volgens verscheidene bronnen zijn de bosbranden immers aangestoken om terrein vrij te maken voor allerhande economische activiteiten.

Een rapport van de Food & Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties koppelt 80 procent van de ontbossing in Brazilië aan de creatie van graasgebieden voor de veestapel. Activisten wijzen er wel op dat moderetailers op milieugebied de voorbije jaren geregeld op de korrel zijn genomen. De productie van hun goedkope kleding gaat immers met een bijzonder grote ecologische voetafdruk gepaard.

Meer