Bosbranden Californië geven niet mis te verstane boodschap af

De recente bosbranden in Californië geven over de klimaatverandering een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Dat staat in een redactioneel commentaar van de Britse zakenkrant Financial Times naar aanleiding van een aantal uitlatingen die de Amerikaanse president Donald Trump over de branden heeft gedaan en waarbij het verband tussen de vuurhaarden en weerfenomenen werd afgewezen.

“Zeventien van de twintig zwaarste branden in de geschiedenis van Californië werden sinds het begin van deze eeuw geregistreerd,” betoogt de Financial Times. “Alleen al de voorbije achttien maanden werden vijf van de twintig zwaarste branden gemeld.”

“De adembenemende schaal en verspreiding van de vuurhaarden is wellicht een voorbode van ergere problemen die nog moeten komen. Hetzelfde kan worden gezegd over de toenemende frequentie en zwaartegraad van de overstromingen in Florida en het Amerikaanse orkaanseizoen, maar ook over de droogtes in Europa en Australië en de dodelijke hittegolven in het Midden-Oosten. De vraag is vooral wat moet worden gedaan.”

Broeikaseffect

“De meest urgente stap is de erkenning van de groeiende impact van het broeikaseffect,” zegt de Financial Times. “Volgens een rapport van het International Panel on Climate Change moet de wereld tegen het einde van het volgende decennium de uitstoot van koolstofdioxide met 45 procent verminderen om te voorkomen dat gemiddelde temperaturen op aarde de volgende decennia met meer dan 1,5 graden Celsius zouden stijgen.”

“In feite moet de uitstoot binnen een decennium met de helft worden verminderd. Maar ook dan nog zouden de temperaturen nog altijd een sterkere stijging kennen dan nu toe kon worden opgemerkt. Een vermindering van de uitstoot blijft een cruciale maatregel om de opwarming af te remmen. Het helpt echter niet als de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk ontkent dat deze natuurrampen iets te maken zouden hebben met een klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt.”

“Donald Trump wijt de Californische branden aan een slecht bosbeheer. Dat strookt echter niet de werkelijkheid. De problemen zijn te wijten aan de terugkerende droogtes waarmee Californië wordt geconfronteerd en aan de stijging van de gemiddelde temperaturen.”

“Droogte verhoogt de brandbaarheid van bomen en de snelheid waarmee de vlammen zich kunnen verspreiden,” beklemtoont de Financial Times. “Hetzelfde geldt voor zware overstromingen, die ooit uitzonderlijk werden genoemd. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het verband tussen deze natuurrampen en de opwarming van de aarde zou kunnen tegenspreken.”

Amazone

“Ondanks Donald Trump zijn de Verenigde Staten tot op zekere hoogte onderdeel van de oplossing,” merkt de krant op. “De Amerikaanse emissies zijn het voorbije decennium met bijna een vijfde gedaald omdat de economie steeds meer van steenkool of gas is overgeschakeld en de energie-efficiëntie sterk kon worden opgedreven.”

“Veel Amerikaanse steden en staten blijven hun emissienormen aanscherpen. De beslissing van Donald Trump om de Verenigde Staten uit de Klimaatakkoorden van Parijs terug te trekken, kan echter al die inspanningen in het gedrang brengen. De acties van Trump hebben bovendien een vreselijk precedent geschapen.”

Daarbij wordt onder meer gewezen naar Jair Bolsonaro, de nieuwe president van Brazilië, die eveneens heeft aangegeven zich mogelijk uit de Akkoorden van Parijs te zullen terugtrekken. Brazilië omvat immers de Amazone, de grootste arborbeerder van koolstofdioxide ter wereld.

Verder betoogt de Financial Times dat de mens zich aan de klimaatverandering moet aanpassen. “De Amerikaanse regering blijft een overstromingsverzekering aanbieden aan mensen die huizen bouwen in kwetsbare kustgebieden,” wordt er daarbij opgemerkt. “Sommige huizen zijn al meerdere keren opnieuw opgebouwd. Dat is niet logisch.”

“Er moet zoveel mogelijk vermeden worden dat mensen het slachtoffer van de klimaatverandering zou kunnen worden. Er moeten dan ook maatregelen worden genomen om te vermijden dat mensen in risicovolle situaties terecht zouden kunnen komen.”

Meer